Betere regelgeving

Betere regelgeving (ook wel better regulation) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Betere regelgeving houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale (administratieve) kosten.  Het meer betrekken van belanghebbenden in het EU-beleidsvormingsproces is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

 

 

De “Better Regulation Insight Tool” (BRIGHT) is een praktische online tool die (decentrale) overheden helpt om technische knelpunten op het gebied van EU regelgeving te identificeren en oplossingen te formuleren. Deze oplossingen kunnen vervolgens worden ingebracht via de EU Betere Regelgeving Agenda.

E- Learning Tool

     Quick Scan

     Roadmap

 

 

 

 

 

Ga naar de BRIGHT-tool


Nieuws Betere regelgeving

Kabinet positief over werkprogramma Europese Commissie

Het kabinet is positief over de kernprioriteiten uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. Dit staat in een kamerbrief van 23 januari 2015. Een belangrijke prioriteit uit het werkprogramma voor decentrale overheden is het terugdringen en verbeteren van de hoeveelheid Europese regelgeving, het REFIT-programma.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Betere regelgeving

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

X