Nieuws Betere regelgeving

Betere EU-regelgeving over onderzoek en innovatie

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een belangrijk item op de Europese Agenda. Ook is het belangrijk voor provincies, gemeenten en waterschappen. Betere regelgeving is ook een populair onderwerp. Het belang van beiden werd recent onderstreept door de Europese ministers van onderzoek, die voor een bespreking bijeenkwamen in Amsterdam. Betere en slimmere regelgeving moeten eraan bijdragen dat kennis, onderzoek en innovatie uiteindelijk leiden tot economische groei.
Lees het volledige bericht

Raad en EP keuren akkoord betere regelgeving goed

De Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie vinden betere regelgeving belangrijk. Ook tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap wil Nederland zich inzetten voor betere wet- en regelgeving. Op 15 december is een akkoord bereikt over betere regelgeving. Voor decentrale overheden is dit akkoord ook van belang: gemeenten, provincies en waterschappen voeren veelal Europese wet- en regelgeving uit.
Lees het volledige bericht

Lever uw input

De Urban Agenda richt zich op stedelijke gebieden. Want hoewel de EU geen bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, kan zij deze gebieden wel beter ondersteunen. Zo is de Urban Agenda een initiatief om kennis te delen en EU regelgeving en de fondsen beter werkbaar te maken voor stedelijke gebieden. Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zich focussen op deze Urban Agenda, maar ook op Better Regulation.
Lees het volledige bericht

Timmermans prijst inzet provincies voor betere EU-regelgeving

“De publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ is het voorbeeld van de beste manier van samenwerking tussen de Europese Commissie en betrokken partijen”. Dit zei Eurocommissaris Frans Timmermans tijdens de 7e Subsidiariteitsconferentie op 17 november 2015 in Brussel. Hij benadrukte dat dit soort bijdragen van groot belang zijn voor de Commissie om de bestaande EU wet- en regelgeving te verbeteren.
Lees het volledige bericht

Kabinet positief over werkprogramma Europese Commissie

Het kabinet is positief over de kernprioriteiten uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. Dit staat in een kamerbrief van 23 januari 2015. Een belangrijke prioriteit uit het werkprogramma voor decentrale overheden is het terugdringen en verbeteren van de hoeveelheid Europese regelgeving, het REFIT-programma.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Betere regelgeving

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

X