Casus: Europese fondsen

Animatie

Wat is het projectidee?

Energy Store is een projectteam met een goed idee. Het team bestaat uit gemeenten, provincies, MKB-bedrijven en een wetenschappelijk instituut in de grensregio’s van België en Nederland. Met het project wordt een innovatief systeem ontwikkeld dat windenergie op kan slaan. Om het systeem perfect te kunnen testen, moet er een reallife-omgeving gecreëerd worden: een proeftuin, ook wel een living lab. Energy Store past goed binnen de doelen van ESIF. Het projectteam vraagt daarom een Europese subsidie aan. En dat is het begin van een complex proces.

Waar loopt het projectteam tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving?

Het aanvragen en besteden van Europese middelen is namelijk niet gemakkelijk, er komen veel verschillende regels bij kijken van verschillende Directoraten-Generaal.

  • Bij het aanvragen van de subsidie op basis van de ESIF doelen, wat al gepaard gaat met veel regels, moet er gekeken worden of het project ook voldoet aan de staatssteunregels.
  • Na het volgen van deze dubbele procedures, kan het project van start gaan.
  • Dan moet er echter, als er sprake is van overheidsopdrachten die boven de Europese drempelbedragen uitkomen, nog rekening gehouden worden met de Europese aanbestedingsregels. Hierdoor loopt Energy Store het risico dat de deadlines van de toegezegde fondsen in gevaar komen.

Al met al moet het projectteam rekening houden met een complex proces waarbij zij de regels van drie verschillende DG’s moeten toepassen. De DG’s hanteren elk hun eigen criteria, procedures en deadlines.

Infographic

 

 

 

 


Klik om te vergroten