Instrumenten Betere Regelgeving

Bestaande Europese wetgeving

Voor bestaande wetgeving en regelgeving heeft de Europese Commissie verschillende instrumenten om deze aan te passen met als doel meer efficiëntere wet- en regelgeving.

Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)

Om bestaande Europese wetgeving en regelgeving aan te scherpen aan de principes van better regulation, heeft de Commissie het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) opgezet. REFIT identificeert mogelijkheden om regeldruk te verminderen en bestaande wet- en regelgeving te versimpelen.

Hiervoor worden Fitness Checks gebruikt, waarbij een beleids- en wetgevingsgebied uitgebreid wordt geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt vooral gekeken hoe verschillende wetgevingshandelingen bijdragen aan beleidsdoelen en of er sprake is van overlap, inconsistenties en schadelijke cumulatieve effecten.

REFIT Platform

Het REFIT Platform is een forum waarin lidstaten en belanghebbenden een dialoog voeren over hoe Europese wet- en regelgeving kan worden verbeterd. Op basis van deze dialoog worden concrete suggesties voor verbeteringen voorgedragen aan de Europese Commissie. Het Platform bestaat uit afgevaardigden van de lidstaten, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en belanghebbenden uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het sociale domein.

Nieuwe Europese Wetgeving

De Europese Commissie heeft verschillende instrumenten om nieuwe Europese wetgeving en regelgeving beter in te richten.

Roadmaps

Voorafgaand aan een initiatief voor wetgeving publiceert de Commissie een Roadmap waarin zij belanghebbenden en burgers informeert over het probleem dat wordt aangepakt door het initiatief en wat de beoogde doelen zijn. Ook wordt duidelijk gemaakt op welke manier belanghebbenden worden geconsulteerd over het initiatief.

Inception Impact Assessment

Wetgeving die mogelijk een significante invloed heeft op de economie, het milieu of het sociale domein, zal in veel gevallen een impact assessment moeten ondergaan. In dat geval zal in plaats van een Roadmap een Inception Impact Assessment gepubliceerd worden. Hierin wordt in meer detail ingegaan op het probleem dat wordt aangepakt door het initiatief. Zoals de beleidsdoelen en beleidsopties en mogelijke subsidiariteit van het initiatief. Bovenal worden de mogelijke consequenties van de verschillende beleidsopties op de economie, het milieu en het sociale domein in kaart gebracht. Belanghebbenden worden op alle belangrijke kwesties van een impact assessment geconsulteerd.

Regulatory Scrutiny Board

Alle Inception Impact Assessments die in concept zijn, worden voorgelegd aan het onafhankelijke Regulatory Scrutiny Board (RSB) ter controle van de kwaliteit van de assessment. Dit RSB is onderdeel van de Europese Commissie maar is onafhankelijk van de beleidsdepartementen van de Commissie.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over betere regelgeving? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal of doe de BRIGHT E-learning cursus over betere regelgeving

STEL UW VRAAG    Ga naar de E-learning cursus