Zoeken
Brexit
Subonderwerpen

Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Wilt u meer weten over Brexit?

Ga naar het Brexit-loket


Nieuws Brexit

Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces

Vorige week hebben de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een akkoord bereikt over een uittredingsovereenkomst. Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. Over de voorwaarden betreffende dit vertrek is nu een akkoord bereikt. In de uittredingsovereenkomst worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt tussen het VK en de EU over Britse burgers in de EU (en vice versa), de Ierse grenskwestie en de aangegane betalingsverplichting van het VK aan het EU-budget. Lees het volledige bericht

Brexit-update: EU-27 regeringsleiders zien nog weinig voortgang in de Brexit onderhandelingen

De verwachtingen voor de Europese Raad in oktober 2018 waren hoog. Dit had de doorslaggevende EU-top moeten worden, waarin de uittredingsovereenkomst tussen het VK en de EU beklonken had moeten worden. Hoewel er over veel onderwerpen reeds eerder overeenstemming is bereikt, bleek afgelopen week dat er op een aantal cruciale onderwerpen nog geen consensus was. Europese Raad voorzitter Donald Tusk zei afgelopen dinsdag voorafgaand aan de EU-top dat een no deal-scenario waarschijnlijker dan ooit is. Hij riep dan ook op tot goede wil en vastberadenheid aan beide kanten. Lees het volledige bericht

Voorbereidingen op Brexit in de bloembollensector

De onderhandelingen tussen het VK en de EU over een uittredingsovereenkomst zijn nog in volle gang. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is over de overeenkomst, bestaat de kans dat de Brexit gevolgen gaat hebben voor economische sectoren waarin handel met het VK bestaat. Een van deze sectoren is de bloembollensector. Binnen deze sector worden echter al voorbereidingen getroffen voor de Brexit. Lees het volledige bericht

Informatiebijeenkomst Hoe bereid ik ondernemers voor op Brexit?

Wilt u meer weten over de onderhandelingen en de voorbereidingen op Brexit? Kom dan op vrijdag 12 oktober naar de informatiebijeenkomst: Hoe bereid ik ondernemers voor op Brexit? Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Rijksoverheid speciaal voor organisaties (bijvoorbeeld gemeenten, provincies, uitvoeringsorganisaties en keuringsdiensten) die veel in contact staan met ondernemers die geraakt gaan worden door Brexit.

Lees het volledige bericht

Europees aanhoudingsbevel VK blijft geldig tot Brexit-datum

Een Europees aanhoudingsbevel tot overlevering van personen aan het Verenigd Koninkrijk is geldig tot de uittredingsdatum van de Brexit. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Op 29 maart verlaat het VK de EU. Eerder dit jaar berichtte Europa decentraal al dat het Supreme Court, de hoogste Ierse rechter, daarover vragen had gesteld.

Lees het volledige bericht

State of the Brexit

Nu de Brexit steeds dichterbij komt, ligt er vanuit de Europese instellingen een grotere focus op de lopende Brexit-onderhandelingen. Zo hebben zowel de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, als de regeringsleiders van Europese Raad zich kortgeleden uitgesproken over de voortgang van de onderhandelingen.

Lees het volledige bericht

Troonrede 2018: aandacht voor samenwerking en klimaat

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en sprak de koning de troonrede uit. Onderwerpen als de groeiende economie, stijgende koopkracht, zorg, klimaat, en internationale samenwerking kwamen hierbij aan bod. Ook werden zowel de rol van de decentrale overheden als de rol van Europa in de troonrede benadrukt. Lees het volledige bericht

Europese Commissie waarschuwt: Brexit leidt tot ontregeling

De Europese Commissie heeft op 19 juli een mededeling gepubliceerd waarin de lopende werkzaamheden ter voorbereiding op de verschillende scenario’s voor de Brexit worden toegelicht. De Britten stappen op 29 maart 2019 uit de EU, maar er ligt vooralsnog geen definitief terugtrekkingsakkoord. Ook over de toekomstige betrekkingen na uittreding bestaat onduidelijkheid. De Commissie waarschuwt nu voor de verwachte ontregeling die door de Brexit zal worden veroorzaakt. De mededeling volgt op de oproep die de Europese regeringsleiders vorige maand deden in de Europese Raad (art. 50) om op alle (overheids)niveaus en op alle uitkomsten van het onderhandelingsproces voorbereid te zijn.

Lees het volledige bericht

Europese Raad verlangt realisme van VK in Brexit-onderhandelingen

De Europese Raad van vorige week stond grotendeels in het teken van migratie, veiligheid en defensie, maar ook de Brexit stond weer prominent op de agenda. Afgelopen vrijdag (29 juni 2018) kwamen de Europese regeringsleiders namelijk samen als ‘Europese Raad (art. 50)’ om, zonder het VK, de vooruitgang van de Brexit-onderhandelingen te bespreken. De regeringsleiders zijn tevreden over recent bereikte overeenstemming, maar uiten ook hun bezorgdheid over de Ierse grenskwestie.

Lees het volledige bericht

Geen prejudiciële vragen over Unieburgerschap Britten na de Brexit

Eerder dit jaar (februari 2018) was de Amsterdamse kortgedingrechter van plan om prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie (Hof) over het Unieburgerschap van Britten na de Brexit. In hoger beroep is het vonnis van deze rechter door het gerechtshof te Amsterdam vernietigd en de prejudiciële vragen over de verblijfsrechten van Britse burgers in de Europese Unie zullen dan ook niet meer gesteld worden.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Brexit

Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf geeft aan dat het per 25 mei 2018 zal voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook heeft het bedrijf de intentie om aan de AVG te blijven te voldoen na 29 maart 2019, de waarschijnlijke Brexit-datum. Kan de gemeente er vanuit blijven gaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ zal blijven ondanks de Brexit?

Bekijk het antwoord

Brexit: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?

Onze gemeente krijgt vragen van burgers met betrekking tot de Brexit. Nederlandse burgers met een Britse achtergrond, die aanspraak maken op de Britse nationaliteit vrezen dat zij zonder de Britse nationaliteit na de Brexit niet langer vrij kunnen reizen en verblijven in het VK. Kan uit voorzorg de Britse nationaliteit worden aangenomen, zonder dat men de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) verliest?

Bekijk het antwoord

Publicaties Brexit

X