Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Brexit en decentrale overheden

De Brexit zal grote gevolgen hebben voor decentrale overheden. In dit dossier wordt de onderhandelingsprocedure voor uittreding geschetst. Daarnaast komen ook de rol en standpunten van de betrokken actoren aan de orde.

MEER WETEN OVER dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Brexit

Europese thema’s in het regeerakkoord

Hoe denken de formatiepartijen over Europese thema’s? Na een historisch lange onderhandelingsperiode presenteerden de formatiepartijen dinsdag 10 oktober het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben onder andere overeenstemming bereikt over Europese kwesties zoals migratie, klimaat en energie en Brexit. De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW reageren positief op het regeerakkoord. Lees het volledige bericht

EU ziet stap naar volgende fase Brexit-onderhandelingen voorlopig niet

Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is er nog geen significante vooruitgang in de onderhandelingen omtrent de Brexit. Dit concludeert hij naar aanleiding van de vierde Brexit-onderhandelingsronde tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, die in de week van 25 tot 29 september heeft plaatsgevonden. Vooruitgang is echter wel noodzakelijk om te komen tot de volgende fase van de Brexit-onderhandelingen.

Lees het volledige bericht

Brexit: May wil de EU verlaten, maar in Europa blijven

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt wel uit de Europese Unie, maar zal Europa niet verlaten. Dit benadrukte de Britse premier Theresa May vrijdag 22 september jl. in haar “Brexit-speech” te Florence. Het doel van de toespraak was om de vastgelopen Brexit-onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Vele vragen bleven echter onbeantwoord, ook bij de EU-onderhandelaars in Brussel.

Lees het volledige bericht

Hoe ziet het VK de rol van het Hof van Justitie na Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft medio augustus een aantal standpuntbepalingen gepubliceerd over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. In een nieuwe publicatie van 23 augustus 2017 gaat het VK in op de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) na de uittreding. Uit deze publicatie blijkt dat het VK een onafhankelijke rechtsorde wil na uittreding. De rol van het Hof moet minimaal en indirect worden. Lees het volledige bericht

Moeizaam verloop van de derde ronde Brexit-onderhandelingen

Op 22 mei 2017 hebben de EU-landen op basis van de aanbeveling van de Europese Commissie hun goedkeuring gegeven aan het openen van de artikel 50 onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK). De Commissie werd in dit proces als EU-onderhandelaar aangewezen. Sindsdien hebben er drie onderhandelingsrondes plaatsgevonden, de derde onderhandelingsronde eindigde op 31 augustus 2017.

Lees het volledige bericht

Brexit: Britse standpunten ten aanzien van handelsrelaties en vrij verkeer van goederen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op dinsdag 16 augustus 2017 een eerste standpuntbepaling gepubliceerd over de toekomstige handelsrelaties met de Europese Unie. In het document wordt in gegaan op mogelijke vormen van douane-afspraken voor het VK na uittreding uit de EU. Als aanvulling hierop heeft de Britse regering op 21 augustus tevens een document uitgebracht met VK standpunten over het vrij verkeer van goederen en de uittredingsovereenkomst.

Lees het volledige bericht

Verslag: De gevolgen van Brexit voor gemeenten

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse gemeenten? Op donderdag 6 juli gaf de VNG een lunchbijeenkomst over dit onderwerp, die bedoeld was voor gemeenten en VNG-medewerkers. Tijdens de lezing werden zij bijgepraat over het Brexit-proces, de onderhandelingen en de mogelijke impact van Brexit.

Lees het volledige bericht

Vlaamse minister president onderstreept belang Noordzee samenwerking

Geert Bourgeois, de minister president van Vlaanderen, pleitte tijdens de Noordzee conferentie op 29 juni 2017 voor een macro-regionale Noordzee strategie. Zo’n sterke samenwerking tussen Noordzee landen vormt het beste antwoord op de huidige uitdagingen. Bovendien zet Bourgeois in op een zo hecht mogelijke overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU27. “Hard brexit is geen optie. Men kan geografie niet ontkennen, we zijn simpelweg te verweven met het VK.”

Lees het volledige bericht

Begin onderhandelingen Brexit: burgerrechten

Op 19 juni 2017 zijn de onderhandelingen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) officieel van start gegaan. De eerste fase van de onderhandelingen gaat voornamelijk over het lot van EU-burgers die in het VK wonen en andersom. Hoewel het VK gestemd heeft voor Brexit, groeit de populariteit van de EU onder EU-burgers.

Lees het volledige bericht

Publicaties Brexit

X