Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Brexit en decentrale overheden

De Brexit zal grote gevolgen hebben voor decentrale overheden. In dit dossier wordt de onderhandelingsprocedure voor uittreding geschetst. Daarnaast komen ook de rol en standpunten van de betrokken actoren aan de orde.

MEER WETEN OVER dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Brexit

Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar Verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een aantal verbeterpunten voor. Voor het Comité is het belangrijk dat het Europees mededingingsrecht aan decentrale overheden de ruimte geeft om sociale en economische uitdagingen aan te kunnen pakken. Lees het volledige bericht

Doorbraak in Brexit-onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Europese Raad aanbevolen te concluderen dat voldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De Commissie kwam tot dit oordeel nadat Commissievoorzitter Juncker en premier May een uiterste poging deden om nog voor de laatste Europese Raad van dit jaar tot een akkoord te komen.  Lees het volledige bericht

Wie betaalt de rekening van de Brexit?

Afgelopen maand is een rapport uitgebracht over de mogelijke impact van Brexit op het EU budget door de afdeling voor Structuur- en Cohesiebeleid van het Europees Parlement. In dit rapport wordt voornamelijk gekeken naar de gevolgen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierbij komen ook de gevolgen voor de landen die meer betalen aan de EU dan dat ze krijgen, de zogenaamde nettobetalers, ter sprake. Nederland is één van de grootste nettobetalers.

Lees het volledige bericht

Europese regeringsleiders constateren onvoldoende vooruitgang Brexit-onderhandelingen

Volgens de Europese Raad is er nog niet voldoende voortgang in de Brexit-onderhandelingen om al te onderhandelen over de handelsrelatie na Brexit en mogelijke overgangsregelingen. Dit was de uitkomst van een tweedaagse Europese top in Brussel afgelopen vrijdag 20 oktober. Mogelijk wordt er tijdens de volgende bijeenkomst van de Europese Raad in december wel groen licht gegeven voor de volgende fase van de onderhandelingen. Lees het volledige bericht

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend. Bij dit loket kunt u onder andere meer informatie over het uittredingsproces van het VK uit de Europese Unie vinden. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het onderhandelingstraject. Heeft u als (medewerker van) een decentrale overheid vragen over de Brexit? Of signaleert u knelpunten en/of wilt u uw zorgen uiten over decentrale gevolgen van het uittredingsproces? Ook dan kunt u bij het Brexit-loket terecht. Lees het volledige bericht

Europese thema’s in het regeerakkoord

Hoe denken de formatiepartijen over Europese thema’s? Na een historisch lange onderhandelingsperiode presenteerden de formatiepartijen dinsdag 10 oktober het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben onder andere overeenstemming bereikt over Europese kwesties zoals migratie, klimaat en energie en Brexit. De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW reageren positief op het regeerakkoord. Lees het volledige bericht

EU ziet stap naar volgende fase Brexit-onderhandelingen voorlopig niet

Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is er nog geen significante vooruitgang in de onderhandelingen omtrent de Brexit. Dit concludeert hij naar aanleiding van de vierde Brexit-onderhandelingsronde tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, die in de week van 25 tot 29 september heeft plaatsgevonden. Vooruitgang is echter wel noodzakelijk om te komen tot de volgende fase van de Brexit-onderhandelingen.

Lees het volledige bericht

Brexit: May wil de EU verlaten, maar in Europa blijven

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt wel uit de Europese Unie, maar zal Europa niet verlaten. Dit benadrukte de Britse premier Theresa May vrijdag 22 september jl. in haar “Brexit-speech” te Florence. Het doel van de toespraak was om de vastgelopen Brexit-onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Vele vragen bleven echter onbeantwoord, ook bij de EU-onderhandelaars in Brussel.

Lees het volledige bericht

Hoe ziet het VK de rol van het Hof van Justitie na Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft medio augustus een aantal standpuntbepalingen gepubliceerd over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. In een nieuwe publicatie van 23 augustus 2017 gaat het VK in op de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) na de uittreding. Uit deze publicatie blijkt dat het VK een onafhankelijke rechtsorde wil na uittreding. De rol van het Hof moet minimaal en indirect worden. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Brexit

Brexit: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?

Onze gemeente krijgt vragen van burgers met betrekking tot de Brexit. Nederlandse burgers met een Britse achtergrond, die aanspraak maken op de Britse nationaliteit vrezen dat zij zonder de Britse nationaliteit na de Brexit niet langer vrij kunnen reizen en verblijven in het VK. Kan uit voorzorg de Britse nationaliteit worden aangenomen, zonder dat men de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) verliest?

Bekijk het antwoord

Publicaties Brexit

X