Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Brexit en decentrale overheden

De Brexit zal grote gevolgen hebben voor decentrale overheden. In dit dossier wordt de onderhandelingsprocedure voor uittreding geschetst. Daarnaast komen ook de rol en standpunten van de betrokken actoren aan de orde.

MEER WETEN OVER dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Brexit

EU en VK presenteren voorlopig Brexit-akkoord

Maandagmiddag (19 maart 2018) hebben Brexit-onderhandelaars David Davis (VK) en Michel Barnier (EU) in een gezamenlijke persconferentie een voorlopig terugtrekkingsakkoord gepresenteerd. Het definitieve terugtrekkingsakkoord moet voor november 2018 klaar zijn, zodat alle betrokken parlementen het akkoord tijdig kunnen ratificeren.

Lees het volledige bericht

Brexit: Commissie publiceert concept terugtrekkingsakkoord

Afgelopen week (woensdag 28 februari 2018) heeft de Europese Commissie een ontwerp van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd.  In dit akkoord wordt het eerdere voorlopig akkoord uit de eerste fase van de Brexit onderhandelingen uitgewerkt in een juridisch kader.

Lees het volledige bericht

Rapport Brexit: mogelijke handelsbelemmeringen voor Nederland

Adviesorganisatie KPMG heeft op 18 januari 2018 – in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – een rapport uitgebracht over de impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (handelsbarrières die niet financieel van aard zijn) als gevolg van de Brexit. Het rapport analyseert de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder handelsakkoord verlaat.

Lees het volledige bericht

Europees aanhoudingsbevel leidt tot prejudiciële vragen over Brexit

Het Supreme Court, de hoogste Ierse rechter, zal prejudiciële vragen gaan stellen aan het Europese Hof van Justitie. Deze vragen gaan over de potentiële invloed van Brexit op de overlevering van personen die gezocht worden met het oog op strafvervolging of een gevangenisstraf aan het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit zal er sprake zijn van uitlevering aan een zogeheten ‘derde land’ (een land dat geen EU-lidstaat is). Volgens de Ierse rechter is er veel onduidelijkheid over deze situatie.

Lees het volledige bericht

Prejudiciële verwijzing: Hoe ziet de rechtspositie van Britse burgers eruit na de Brexit?

De Amsterdamse kortgedingrechter is van plan prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over het Unieburgerschap van Britten na de Brexit. Volgens de rechter moet er namelijk meer duidelijkheid komen over de rechtspositie van Britse burgers. Dit volgt uit een kort geding dat een groep in Nederland wonende Britten heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam.

Lees het volledige bericht

Brexit-onderhandelaar Barnier: transitieperiode nog geen gegeven

Michel Barnier, de Brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, heeft afgelopen vrijdag (9 februari 2018) op een persconferentie aangegeven dat een transitieperiode voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nog geen uitgemaakte zaak is. De transitieperiode beslaat een periode van twee jaar die ingaat na het verstrijken van de uittredingsdeadline op 29 maart 2019. Na 29 maart 2019 dient het Verenigd Koninkrijk de EU in beginsel te verlaten. Barnier gaf een persconferentie naar aanleiding van het hervatten van de Brexit-onderhandelingen afgelopen week.

Lees het volledige bericht

Wat betekent Brexit voor de zetels in het Europees Parlement?

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat in 2019, komen er 73 zetels vrij in het Europees Parlement. Er moet dus voor 2019 worden besloten wat er met de vrijgekomen zetels gaat gebeuren. Tot de mogelijkheden behoort het verdelen van de 73 zetels over de overige lidstaten, de zetels afschaffen of verdelen over pan-Europese kieslijsten.

Lees het volledige bericht

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de algemene richtsnoeren voor de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen opgesteld. Ook heeft de Europese Commissie op 20 december 2017 een aanbeveling gedaan voor specifieke onderhandelingsrichtsnoeren.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een aantal verbeterpunten voor. Voor het Comité is het belangrijk dat het Europees mededingingsrecht aan decentrale overheden de ruimte geeft om sociale en economische uitdagingen aan te kunnen pakken. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Brexit

Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf geeft aan dat het per 25 mei 2018 zal voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook heeft het bedrijf de intentie om aan de AVG te blijven te voldoen na 29 maart 2019, de waarschijnlijke Brexit-datum. Kan de gemeente er vanuit blijven gaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ zal blijven ondanks de Brexit?

Bekijk het antwoord

Brexit: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?

Onze gemeente krijgt vragen van burgers met betrekking tot de Brexit. Nederlandse burgers met een Britse achtergrond, die aanspraak maken op de Britse nationaliteit vrezen dat zij zonder de Britse nationaliteit na de Brexit niet langer vrij kunnen reizen en verblijven in het VK. Kan uit voorzorg de Britse nationaliteit worden aangenomen, zonder dat men de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) verliest?

Bekijk het antwoord

Publicaties Brexit

X