Zoeken
Brexit
Subonderwerpen

Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Wilt u meer weten over Brexit?

Ga naar het Brexit-loket


Nieuws Brexit

State of the Brexit

Nu de Brexit steeds dichterbij komt, ligt er vanuit de Europese instellingen een grotere focus op de lopende Brexit-onderhandelingen. Zo hebben zowel de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, als de regeringsleiders van Europese Raad zich kortgeleden uitgesproken over de voortgang van de onderhandelingen.

Lees het volledige bericht

Troonrede 2018: aandacht voor samenwerking en klimaat

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en sprak de koning de troonrede uit. Onderwerpen als de groeiende economie, stijgende koopkracht, zorg, klimaat, en internationale samenwerking kwamen hierbij aan bod. Ook werden zowel de rol van de decentrale overheden als de rol van Europa in de troonrede benadrukt. Lees het volledige bericht

Europese Commissie waarschuwt: Brexit leidt tot ontregeling

De Europese Commissie heeft op 19 juli een mededeling gepubliceerd waarin de lopende werkzaamheden ter voorbereiding op de verschillende scenario’s voor de Brexit worden toegelicht. De Britten stappen op 29 maart 2019 uit de EU, maar er ligt vooralsnog geen definitief terugtrekkingsakkoord. Ook over de toekomstige betrekkingen na uittreding bestaat onduidelijkheid. De Commissie waarschuwt nu voor de verwachte ontregeling die door de Brexit zal worden veroorzaakt. De mededeling volgt op de oproep die de Europese regeringsleiders vorige maand deden in de Europese Raad (art. 50) om op alle (overheids)niveaus en op alle uitkomsten van het onderhandelingsproces voorbereid te zijn.

Lees het volledige bericht

Europese Raad verlangt realisme van VK in Brexit-onderhandelingen

De Europese Raad van vorige week stond grotendeels in het teken van migratie, veiligheid en defensie, maar ook de Brexit stond weer prominent op de agenda. Afgelopen vrijdag (29 juni 2018) kwamen de Europese regeringsleiders namelijk samen als ‘Europese Raad (art. 50)’ om, zonder het VK, de vooruitgang van de Brexit-onderhandelingen te bespreken. De regeringsleiders zijn tevreden over recent bereikte overeenstemming, maar uiten ook hun bezorgdheid over de Ierse grenskwestie.

Lees het volledige bericht

Geen prejudiciële vragen over Unieburgerschap Britten na de Brexit

Eerder dit jaar (februari 2018) was de Amsterdamse kortgedingrechter van plan om prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie (Hof) over het Unieburgerschap van Britten na de Brexit. In hoger beroep is het vonnis van deze rechter door het gerechtshof te Amsterdam vernietigd en de prejudiciële vragen over de verblijfsrechten van Britse burgers in de Europese Unie zullen dan ook niet meer gesteld worden.

Lees het volledige bericht

VK doet alternatief voorstel voor Noord-Ierse grensoplossing na Brexit

Vorige week publiceerde het Verenigd Koninkrijk een voorstel voor een tijdelijke douane overeenkomst na de Brexit. Over minder dan 10 maanden zal het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie treden. Er is echter nog steeds geen overeenstemming over de afspraken tussen het VK en de EU voor een ordentelijke uittreding. Eind juni zal de Europese Raad bijeenkomen om over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen te spreken.

Lees het volledige bericht

Gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse agrosector

De Tweede Kamer organiseerde onlangs een rondetafelgesprek over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Uit rapporten van onder meer ING, KPMG en Wageningen University bleek eerder al dat het naderende vertrek van het VK uit de EU gevolgen zal hebben voor de Nederlandse agrosector en de decentrale overheden die daar nauw bij betrokken zijn.

Lees het volledige bericht

Toekomst van de EU en de rol van de regio’s

De regio’s spelen een belangrijke rol in het verbinden van het dagelijks leven van burgers met de EU. Regio’s, lokale gemeenschappen en steden moeten daarom meer invloed krijgen in de EU-architectuur. Dit was een van de kernboodschappen van politici en academici tijdens een conferentie die op 10 april 2018 werd georganiseerd door de Commissie van het Europees Comité van de Regio’s voor Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX). Daarnaast werd er tijdens het avondprogramma van dit event ingegaan op de regionale impact van de Brexit.

Lees het volledige bericht

Kamercommissie Europese Zaken bezoekt Brussel

Op maandag 9 april 2018 bracht een delegatie van de Tweede Kamercommissie Europese Zaken een bezoek aan Brussel in het kader van de Brexit. De Kamerleden gingen daar in gesprek met de belangrijkste Brexit-onderhandelaars bij de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement.

Lees het volledige bericht

Hoe bereidt Nederland zich voor op de Brexit?

Met minder dan een jaar te gaan tot de Brexit zijn zowel de overheid als het bedrijfsleven zichtbaar bezig met de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK). Vorige week hebben verschillende ministeries brieven verstuurd naar de Tweede Kamer om ze in te lichten over de getroffen voorbereidingen. Ook het bedrijfsleven – ondersteund door de overheid – zit niet stil. Vorige week organiseerde de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) een Brexit-bijeenkomst om de stand van zaken te bespreken.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Brexit

Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf geeft aan dat het per 25 mei 2018 zal voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook heeft het bedrijf de intentie om aan de AVG te blijven te voldoen na 29 maart 2019, de waarschijnlijke Brexit-datum. Kan de gemeente er vanuit blijven gaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ zal blijven ondanks de Brexit?

Bekijk het antwoord

Brexit: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?

Onze gemeente krijgt vragen van burgers met betrekking tot de Brexit. Nederlandse burgers met een Britse achtergrond, die aanspraak maken op de Britse nationaliteit vrezen dat zij zonder de Britse nationaliteit na de Brexit niet langer vrij kunnen reizen en verblijven in het VK. Kan uit voorzorg de Britse nationaliteit worden aangenomen, zonder dat men de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) verliest?

Bekijk het antwoord

Publicaties Brexit

X