Zoeken
Brexit
Subonderwerpen

Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Wilt u meer weten over Brexit?

Ga naar het Brexit-loket


Nieuws Brexit

Brexit-groep Comité van de Regio’s

Op 23 maart vond de eerste bijeenkomst van de interregionale Brexit-groep plaats. Het doel van deze groep is om de regio’s een stem te geven in het Brexit-proces.

Lees het volledige bericht

Brexit: nog één jaar te gaan. Wat is er afgelopen jaar gebeurd?

Bijna een jaar geleden, op 29 maart 2017, heeft het VK aan de Europese Raad laten weten dat zij de EU gaat verlaten. Uittreding van lidstaten uit de EU is vastgelegd in art. 50 van het EU-Verdrag. Hierin is bepaald dat het VK en de EU twee jaar de tijd hebben om tot een uittredingsovereenkomst te komen, voordat het VK uit de EU zal treden. Het is dus waarschijnlijk dat het VK over een jaar (op 29 maart 2019) de EU zal verlaten. Met deze mijlpaal van één jaar tot uittreding in het vooruitzicht zal dit artikel een overzicht geven van de ontwikkelingen van afgelopen jaar en een korte vooruitblik schetsen.

Lees het volledige bericht

Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd

De commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een rapport uitgebracht waarin mogelijke gevolgen van de Brexit voor Europese regio’s behandeld worden. In deze longread analyseert Europa decentraal de belangrijkste onderdelen van het rapport en het effect voor Nederlandse (decentrale) overheden. Daarnaast worden de bevindingen uit het rapport met die uit eerder gepubliceerde Brexit-rapporten vergeleken. Lees het volledige bericht

Brexit: Commissie publiceert concept terugtrekkingsakkoord

Afgelopen week (woensdag 28 februari 2018) heeft de Europese Commissie een ontwerp van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd.  In dit akkoord wordt het eerdere voorlopig akkoord uit de eerste fase van de Brexit onderhandelingen uitgewerkt in een juridisch kader.

Lees het volledige bericht

Rapport Brexit: mogelijke handelsbelemmeringen voor Nederland

Adviesorganisatie KPMG heeft op 18 januari 2018 – in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – een rapport uitgebracht over de impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (handelsbarrières die niet financieel van aard zijn) als gevolg van de Brexit. Het rapport analyseert de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder handelsakkoord verlaat.

Lees het volledige bericht

Europees aanhoudingsbevel leidt tot prejudiciële vragen over Brexit

Het Supreme Court, de hoogste Ierse rechter, zal prejudiciële vragen gaan stellen aan het Europese Hof van Justitie. Deze vragen gaan over de potentiële invloed van Brexit op de overlevering van personen die gezocht worden met het oog op strafvervolging of een gevangenisstraf aan het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit zal er sprake zijn van uitlevering aan een zogeheten ‘derde land’ (een land dat geen EU-lidstaat is). Volgens de Ierse rechter is er veel onduidelijkheid over deze situatie.

Lees het volledige bericht

Prejudiciële verwijzing: Hoe ziet de rechtspositie van Britse burgers eruit na de Brexit?

De Amsterdamse kortgedingrechter is van plan prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over het Unieburgerschap van Britten na de Brexit. Volgens de rechter moet er namelijk meer duidelijkheid komen over de rechtspositie van Britse burgers. Dit volgt uit een kort geding dat een groep in Nederland wonende Britten heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam.

Lees het volledige bericht

Brexit-onderhandelaar Barnier: transitieperiode nog geen gegeven

Michel Barnier, de Brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, heeft afgelopen vrijdag (9 februari 2018) op een persconferentie aangegeven dat een transitieperiode voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nog geen uitgemaakte zaak is. De transitieperiode beslaat een periode van twee jaar die ingaat na het verstrijken van de uittredingsdeadline op 29 maart 2019. Na 29 maart 2019 dient het Verenigd Koninkrijk de EU in beginsel te verlaten. Barnier gaf een persconferentie naar aanleiding van het hervatten van de Brexit-onderhandelingen afgelopen week.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Brexit

Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf geeft aan dat het per 25 mei 2018 zal voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook heeft het bedrijf de intentie om aan de AVG te blijven te voldoen na 29 maart 2019, de waarschijnlijke Brexit-datum. Kan de gemeente er vanuit blijven gaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ zal blijven ondanks de Brexit?

Bekijk het antwoord

Brexit: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?

Onze gemeente krijgt vragen van burgers met betrekking tot de Brexit. Nederlandse burgers met een Britse achtergrond, die aanspraak maken op de Britse nationaliteit vrezen dat zij zonder de Britse nationaliteit na de Brexit niet langer vrij kunnen reizen en verblijven in het VK. Kan uit voorzorg de Britse nationaliteit worden aangenomen, zonder dat men de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) verliest?

Bekijk het antwoord

Publicaties Brexit

X