Zoeken
Brexit
Subonderwerpen

Brexit

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek tot uittreding uit de Europese Unie (EU) in. In artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is de procedure van uittreding van een EU-lidstaat vastgelegd. Voor de Brexit-onderhandelingen zijn door de lidstaten de contouren geschetst. Binnen een periode van twee jaar na kennisgeving van uittreding (dus: 29 maart 2019) moeten de onderhandelingen over terugtrekking van het VK zijn afgerond. Vanaf dat moment zijn de Europese verdragen niet meer van toepassing op het VK.

Wilt u meer weten over Brexit?

Ga naar het Brexit-loket


Nieuws Brexit

Bodemassen, Brexit milieuminister en classificatie biotoxisch afval

Nederland wordt geroemd door Europese Commissie voor succesvolle innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot bodemassen. Daarnaast krijgt het Engelse House of Commons Brexit-voorstander Michael Gove als milieuminister. En, de Europese Raad neemt classificatie biotoxisch afval aan. Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval- en milieuwetgeving. Hieronder kunt u een kleine samenvatting van de gebeurtenissen vinden.

Lees het volledige bericht

Utrecht en Noord-Holland meest gevoelig voor Brexit

De economische gevolgen van de brexit verschillen per provincie. Utrecht en Noord-Holland lijken het gevoeligst, omdat het Verenigd Koninkrijk een relatief groot belang heeft in de goederenexport van deze provincies. Het Brits vertrek uit de EU biedt regio’s echter ook kansen. Dit blijkt uit een studie van het ING economisch bureau van 17 mei 2017.

Lees het volledige bericht

Commissie doet aanbeveling voor Brexit onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Raad een aanbeveling toegestuurd over de opening van de artikel 50-onderhandelingen. In deze aanbeveling vallen onder andere de ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren te lezen. Eerder werden de politieke richtsnoeren vastgesteld door de Europese Raad, onderhavige ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren vormen het wettelijk mandaat.

Lees het volledige bericht

Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie

Op 29 april 2017 kwamen de 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders samen in Brussel om de richtlijnen te bepalen over de onderhandelingen rondom de Brexit. Zij hebben unaniem ingestemd met een ‘ferm en eerlijk politiek mandaat’ voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Lees het volledige bericht

Brexit: wat zijn de gevolgen?

Op dinsdag 17 januari presenteerde Theresa May, in een lang verwachte speech, de Britse prioriteiten in de Brexit onderhandelingen. Haar belangrijkste boodschap is dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt gaat stappen. Wat zijn de gevolgen van dit Brits vertrek uit de Europese gemeenschappelijke interne markt?

Lees het volledige bericht

Brexit afgeremd door besluit High Court

De Britse regering kan alleen met de steun van het Britse parlement aan de onderhandelingen met betrekking tot Brexit beginnen. Dit heeft de High Court (Britse Hof) op 3 november 2016 besloten. Deze zaak is aangespannen door een groep Britse burgers.
Lees het volledige bericht

Brits referendum op 23 juni: wat zijn de consequenties van een Brexit?

Aanstaande donderdag 23 juni stemmen de Britten in een referendum over het lot van het Verenigd Koninkrijk als lidstaat van de Europese Unie. Na een lange periode van campagnevoering en debatten wijzen de laatste polls nu op een waarschijnlijke Brexit. Ongeacht de uiteindelijke uitkomst, er zullen ingrijpende gevolgen uit het referendum voortvloeien. Wat betekent dit voor Nederland en de regio’s en steden?

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Brexit

Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf geeft aan dat het per 25 mei 2018 zal voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook heeft het bedrijf de intentie om aan de AVG te blijven te voldoen na 29 maart 2019, de waarschijnlijke Brexit-datum. Kan de gemeente er vanuit blijven gaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ zal blijven ondanks de Brexit?

Bekijk het antwoord

Brexit: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen?

Onze gemeente krijgt vragen van burgers met betrekking tot de Brexit. Nederlandse burgers met een Britse achtergrond, die aanspraak maken op de Britse nationaliteit vrezen dat zij zonder de Britse nationaliteit na de Brexit niet langer vrij kunnen reizen en verblijven in het VK. Kan uit voorzorg de Britse nationaliteit worden aangenomen, zonder dat men de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) verliest?

Bekijk het antwoord

Publicaties Brexit

X