Uittredingsprocedure

Op woensdag 29 maart 2017 diende het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel het verzoek in tot uittreding uit de Europese Unie. Hiermee is de procedure gestart die in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) staat.

Rol instellingen

De onderhandelingen tussen het VK en de EU worden gevoerd door de artikel 50 taskforce van de Europese Commissie. De Commissie is hiervoor gemachtigd door de Raad van de Europese Unie (de Raad). De onderhandelingen worden gevoerd aan de hand van algemene richtlijnen opgesteld door de Europese Raad en specifieke onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad.

Meer hierover leest u op de pagina over de rol van EU-instellingen.

structuur onderhandelingen

Volgens artikel 50 hebben het VK en de EU twee jaar de tijd om tot een akkoord te komen, voordat de Europese Verdragen officieel niet meer van toepassing zijn op het VK. In de onderhandelingen zullen de overige 27 EU-lidstaten als één onderhandelen en als één de belangen vertegenwoordigen. De Europese Raad dringt aan op een gefaseerde aanpak, waarbij eerst overeenstemming moet worden bereikt over de voorwaarden van het Britse vertrek alvorens over de toekomstige (handels)relatie tussen het VK en de EU wordt gesproken.

Meer hierover leest u op de pagina over de structuur van de onderhandelingen.

uittredingsovereenkomst

De EU-instellingen hebben ten aanzien van het afsluiten van de uittredingsovereenkomst verschillende bevoegdheden. De Raad van de EU moet met gekwalificeerde meerderheid voor deze overeenkomst stemmen. Daarnaast moet het Europees Parlement ook instemmen met het akkoord.

Tijdsindicatie

Naar verwachting komt de EU-onderhandelaar Michel Barnier in het najaar van 2018 met een overeenstemmingsvoorstel terug bij de Raad. Uiterlijk in februari 2019 moet het Parlement goedkeuring voor dit voorstel verlenen. Begin maart 2019 zou de Europese Raad dan met het akkoord moeten instemmen. Vanaf 30 maart 2019 is het VK dan niet langer een lidstaat van de EU.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Uittredingsprocedure

Europese Commissie waarschuwt: Brexit leidt tot ontregeling

De Europese Commissie heeft op 19 juli een mededeling gepubliceerd waarin de lopende werkzaamheden ter voorbereiding op de verschillende scenario’s voor de Brexit worden toegelicht. De Britten stappen op 29 maart 2019 uit de EU, maar er ligt vooralsnog geen definitief terugtrekkingsakkoord. Ook over de toekomstige betrekkingen na uittreding bestaat onduidelijkheid. De Commissie waarschuwt nu voor de verwachte ontregeling die door de Brexit zal worden veroorzaakt. De mededeling volgt op de oproep die de Europese regeringsleiders vorige maand deden in de Europese Raad (art. 50) om op alle (overheids)niveaus en op alle uitkomsten van het onderhandelingsproces voorbereid te zijn.

Lees het volledige bericht

Brexit: Commissie publiceert concept terugtrekkingsakkoord

Afgelopen week (woensdag 28 februari 2018) heeft de Europese Commissie een ontwerp van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd.  In dit akkoord wordt het eerdere voorlopig akkoord uit de eerste fase van de Brexit onderhandelingen uitgewerkt in een juridisch kader.

Lees het volledige bericht

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de algemene richtsnoeren voor de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen opgesteld. Ook heeft de Europese Commissie op 20 december 2017 een aanbeveling gedaan voor specifieke onderhandelingsrichtsnoeren.

Lees het volledige bericht

Doorbraak in Brexit-onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Europese Raad aanbevolen te concluderen dat voldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De Commissie kwam tot dit oordeel nadat Commissievoorzitter Juncker en premier May een uiterste poging deden om nog voor de laatste Europese Raad van dit jaar tot een akkoord te komen.  Lees het volledige bericht

EU ziet stap naar volgende fase Brexit-onderhandelingen voorlopig niet

Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is er nog geen significante vooruitgang in de onderhandelingen omtrent de Brexit. Dit concludeert hij naar aanleiding van de vierde Brexit-onderhandelingsronde tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU, die in de week van 25 tot 29 september heeft plaatsgevonden. Vooruitgang is echter wel noodzakelijk om te komen tot de volgende fase van de Brexit-onderhandelingen.

Lees het volledige bericht

Verslag: De gevolgen van Brexit voor gemeenten

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse gemeenten? Op donderdag 6 juli gaf de VNG een lunchbijeenkomst over dit onderwerp, die bedoeld was voor gemeenten en VNG-medewerkers. Tijdens de lezing werden zij bijgepraat over het Brexit-proces, de onderhandelingen en de mogelijke impact van Brexit.

Lees het volledige bericht

Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie

Op 29 april 2017 kwamen de 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders samen in Brussel om de richtlijnen te bepalen over de onderhandelingen rondom de Brexit. Zij hebben unaniem ingestemd met een ‘ferm en eerlijk politiek mandaat’ voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Lees het volledige bericht

Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden

Het Europees Parlement stelde woensdag 5 april 2017 sleutelvoorwaarden vast voor de onderhandelingen omtrent Brexit. In de resolutie worden de voor het Parlement belangrijkste voorwaarden voor een uittredingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) vastgelegd. Het Parlement nam deze resolutie aan met een grote meerderheid: 516 Parlementariërs stemde vóór, 113 tegen en er waren 50 onthoudingen.
Lees het volledige bericht

X