Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Toekomstige relatie met het VK na uittreding

Uit artikel 50 VEU blijkt dat bij de onderhandelingen over uittreding van een lidstaat rekening moet worden gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en de uittredende lidstaat, in dit geval het Verenigd Koninkrijk (VK). Aan het sluiten van een toekomstig handelsakkoord verbindt artikel 50 echter geen deadline.

Terugtrekkingsakkoord en handelsovereenkomst

Het is de wens van het VK om tegelijk te onderhandelen over zowel de uittredingsovereenkomst als een toekomstige handelsovereenkomst tussen het VK en de EU.  De EU-27 heeft aangegeven dat er pas gekeken wordt naar de toekomstige relatie met het VK als er voldoende progressie is geboekt ten aanzien van de uittredingsonderhandelingen.

HANDELSVERDRAGEN

Over deze toekomstige betrekkingen moet een apart verdrag tussen de EU en het VK worden gesloten ingevolge artikel 218 VWEU. Onder dit artikel heeft de EU al meerdere handelsverdragen afgesloten, zoals CETA. Ook is de EU momenteel in onderhandeling met de VS over TTIP.

mogelijke scenario’s

Er is een breed scala aan mogelijkheden met betrekking tot de vorm en inhoud van de samenwerking van het VK en de EU na uittreding. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u hier.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Toekomstige relatie met het VK na uittreding

Europese Commissie waarschuwt: Brexit leidt tot ontregeling

De Europese Commissie heeft op 19 juli een mededeling gepubliceerd waarin de lopende werkzaamheden ter voorbereiding op de verschillende scenario’s voor de Brexit worden toegelicht. De Britten stappen op 29 maart 2019 uit de EU, maar er ligt vooralsnog geen definitief terugtrekkingsakkoord. Ook over de toekomstige betrekkingen na uittreding bestaat onduidelijkheid. De Commissie waarschuwt nu voor de verwachte ontregeling die door de Brexit zal worden veroorzaakt. De mededeling volgt op de oproep die de Europese regeringsleiders vorige maand deden in de Europese Raad (art. 50) om op alle (overheids)niveaus en op alle uitkomsten van het onderhandelingsproces voorbereid te zijn.

Lees het volledige bericht

Wie betaalt de rekening van de Brexit?

Afgelopen maand is een rapport uitgebracht over de mogelijke impact van Brexit op het EU budget door de afdeling voor Structuur- en Cohesiebeleid van het Europees Parlement. In dit rapport wordt voornamelijk gekeken naar de gevolgen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierbij komen ook de gevolgen voor de landen die meer betalen aan de EU dan dat ze krijgen, de zogenaamde nettobetalers, ter sprake. Nederland is één van de grootste nettobetalers.

Lees het volledige bericht

Europese regeringsleiders constateren onvoldoende vooruitgang Brexit-onderhandelingen

Volgens de Europese Raad is er nog niet voldoende voortgang in de Brexit-onderhandelingen om al te onderhandelen over de handelsrelatie na Brexit en mogelijke overgangsregelingen. Dit was de uitkomst van een tweedaagse Europese top in Brussel afgelopen vrijdag 20 oktober. Mogelijk wordt er tijdens de volgende bijeenkomst van de Europese Raad in december wel groen licht gegeven voor de volgende fase van de onderhandelingen. Lees het volledige bericht

Hoe ziet het VK de rol van het Hof van Justitie na Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft medio augustus een aantal standpuntbepalingen gepubliceerd over de toekomstige handelsrelatie met de Europese Unie. In een nieuwe publicatie van 23 augustus 2017 gaat het VK in op de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof) na de uittreding. Uit deze publicatie blijkt dat het VK een onafhankelijke rechtsorde wil na uittreding. De rol van het Hof moet minimaal en indirect worden. Lees het volledige bericht

Brits referendum op 23 juni: wat zijn de consequenties van een Brexit?

Aanstaande donderdag 23 juni stemmen de Britten in een referendum over het lot van het Verenigd Koninkrijk als lidstaat van de Europese Unie. Na een lange periode van campagnevoering en debatten wijzen de laatste polls nu op een waarschijnlijke Brexit. Ongeacht de uiteindelijke uitkomst, er zullen ingrijpende gevolgen uit het referendum voortvloeien. Wat betekent dit voor Nederland en de regio’s en steden?

Lees het volledige bericht

X