Vestiging en tijdelijke dienstverlening

De Dienstenrichtlijn heeft zowel betrekking op het tijdelijk grensoverschrijdend verrichten van diensten als op de permanente vestiging van dienstverleners. Het is voor decentrale overheden belangrijk het onderscheid tussen deze twee vormen van vrij verkeer te maken aangezien de regels die op deze respectievelijke regimes betrekking hebben verschillen.

Vestiging

Volgens art. 4 lid 5 Dienstenrichtlijn is vestiging ‘de daadwerkelijke uitoefening van een economische activiteit, zoals bedoeld in art 49 VWEU, door de dienstverrichter voor onbepaalde tijd en vanuit een duurzame infrastructuur, van waaruit daadwerkelijk diensten worden verricht’.

Vestigen in (andere) lidstaat

Situaties waarin een dienstverrichter zich in een andere lidstaat wil vestigen en vestiging in eigen lidstaat vallen hieronder. Als een onderneming voor bepaalde tijd wordt opgericht, een gebouw of installatie huurt of een persoon machtigt activiteiten in die lidstaat uit te voeren wordt ook aan de vestigingseis voldaan. Het hebben van enkel een brievenbus voldoet niet aan de eisen om aangemerkt te worden als vestiger (overweging 37 Dienstenrichtlijn).

Tijdelijke dienstverlening

Het uitgangspunt bij het verrichten van diensten, is dat dienstverrichters uit andere EU-lidstaten, tijdelijk diensten in een andere lidstaat mogen verrichten, dan die waar ze gevestigd zijn. Hierbij worden ze niet onevenredig belemmerd door maatregelen gesteld door de rijksoverheid of decentrale overheden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Vestiging en tijdelijke dienstverlening

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Vestiging en tijdelijke dienstverlening

Moet een vergunningsvereiste getoetst worden op vrijheid vestiging of tijdelijke dienstverlening?

De provincie is momenteel in het kader van de Dienstenrichtlijn haar regelgeving aan het screenen. In een provinciale verordening is bepaald dat elke commerciële huisschilder een vergunning van de provinciale schildersbond moet verkrijgen. Moet dit vergunningsvereiste getoetst worden aan art. 9 Dienstenrichtlijn (vrijheid van vestiging van een dienstverlener) of aan art. 16 (tijdelijke dienstverlening)?

Bekijk het antwoord