Berichtenbox

Binnen het centraal loket is een afgeschermde omgeving gecreëerd met een Berichtenbox voor dienstverleners en (decentrale) overheden. Dit is een beveiligde en persoonlijke omgeving waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. Via de Berichtenbox kan de dienstverlener niet alleen vragen stellen, maar dient het ook alle procedures en formaliteiten voor producten die onder de Dienstenwet vallen af te kunnen handelen, alsmede het verrichten van transacties. Meer informatie over de Berichtenbox voor Bedrijven vindt u in deze factsheet. In de Ministeriële regeling ‘Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem’ staan de specifieke inrichting van de Berichtenbox voor Bedrijven en de voorwaarden voor aansluiting van medeoverheden beschreven.

Wanneer een dienstverlener ervoor kiest om de Berichtenbox voor bedrijven te gebruiken bij de communicatie of het volgen van een procedure, dan dient de decentrale overheid dit ook te gebruiken voor haar reactie. Dit betekent dat het gebruik van de Berichtenbox voor bedrijven prevaleert boven een digitaal alternatief, wanneer de dienstverlener daarvoor kiest.

Aanmelden Berichtenbox

Decentrale overheden kunnen zich aansluiten bij de Berichtenbox door een account aan te vragen bij Antwoord voor Bedrijven. Na het bellen met de servicedesk en het invullen van een formulier, ontvangt u de inloggegevens.

Checklist

Via een checklist van Antwoord voor Bedrijven kunt u controleren of u de belangrijkste (digitale) stappen al hebt genomen. Kunt u niet alles afvinken van de checklist, hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Antwoord voor Bedrijven, via info@antwoordvoorbedrijven.nl of via 088-0424230.

Transacties via Berichtenbox

Een dienstverlener kan, na aanmelding, vanaf iedere plek inloggen op de afgeschermde omgeving Antwoord voor Bedrijven. Bepaalde procedures en formaliteiten (zoals vergunningaanvragen) kunnen hier worden geregeld met de bevoegde instanties.

Ontvangen en afhandelen berichten

Via de Berichtenbox kunnen decentrale overheden berichten van dienstverleners ontvangen. Alle (aan)vragen moeten binnen de juiste termijnen en normen voor dienstverlening via de Berichtenbox worden afgehandeld.

Elektronische handtekening

Bij het berichtenverkeer krijgen decentrale overheden te maken met verschillende soorten elektronische handtekeningen. Daarnaast moeten decentrale overheden rekening houden met de Verordening elektronische identificatie en transactie. Meer over deze Verordening, de elektronische handtekening en de verschillende vormen van de e-Handtekening kunt u lezen onder Informatiemaatschappij, eID en e-handtekening. Meer informatie met betrekking tot e-handtekeningen en de Dienstenrichtlijn vindt u in het Factsheet e-Handtekening en de Dienstenrichtlijn of in hoofdstuk 5 Handreiking Dienstenrichtlijn.

Elektronische formulieren

Dienstenverleners hebben het recht om procedures digitaal te kunnen regelen. Daarom moeten alle soorten formulieren probleemloos op afstand ingevuld en verstuurd kunnen worden.

Hoe het formulier verzenden?

Elektronische formulieren kunnen online ingevuld en opgeslagen worden in eigen omgeving van de dienstverlener. Onder de Single Digital Gateway – verordening (SDG – verordening) zal het gebruik van de Berichtenbox volledig online zijn. Dit betekent dat dienstverleners niet meer gevraagd mag worden om formulieren te printen, handmatig in te vullen en te scannen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Berichtenbox

Noord-Brabant verbreedt toepassing Berichtenbox opnieuw

De provincie Noord-Brabant gaat de Berichtenbox voor bedrijven vanaf nu ook gebruiken voor interbestuurlijke procedures die buiten de Dienstenwet vallen. ‘Dit gaat de provincie ontzettend veel papier, administratie en gedoe schelen’, aldus Paul Hogenhuis, Juridisch adviseur Berichtenbox voor bedrijven bij de provincie. De Berichtenbox was oorspronkelijk bedoeld om digitaal officiële documenten uit te wisselen en procedures af te handelen tussen ondernemers en overheden. Dit komt voort uit de Dienstenwet waarin de Europese Dienstenrichtlijn is vastgelegd.
Lees het volledige bericht

Noord-Brabant doet onderzoek naar gebruik berichtenbox door Brabantse gemeenten

De Europese Dienstenrichtlijn bevat de verplichting voor overheden om langs één digitaal loket te kunnen communiceren met bedrijven. In Nederland heeft deze verplichting vorm gekregen via de berichtenbox voor bedrijven. De provincie Noord-Brabant heeft nu middels onderzoek laten nagaan wat de stand van zaken is betreffende het huidig gebruik van de berichtenbox voor bedrijven onder de Brabantse gemeenten.

Lees het volledige bericht

Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Praktijk Berichtenbox

Praktijkvragen Berichtenbox

Publicaties Berichtenbox