Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover bepaalde regels voor openbare orde?

In een provinciale Wegenverordening zijn – in verband met de verkeersveiligheid – diverse verboden opgenomen. Zoals verboden voor het aanbrengen van kunstwerken op de weg, het planten van bomen en het plaatsen van tijdelijke kraampjes. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Kunnen deze verboden in het kader van de gestelde eisen in de Dienstenrichtlijn gehandhaafd blijven of moeten deze worden aangepast?

Bekijk het antwoord