DAEB in specifieke sectoren

Voor een aantal specifieke sectoren waarin decentrale overheden actief kunnen zijn met het aanwijzen en compenseren van DAEB, hebben zij te maken met sectorspecifieke regels voor DAEB. Het betreft DAEB binnen de vervoerssector, bij breedbandprojecten, in de publieke omroepsector, de woningcorporatiesector en tot slot de zorgsector. Voor de zorgsector en de woningcorporatiesector gelden niet zozeer sectorspecifieke regels, maar wel bijzondere aandachtspunten.

Decentralisaties specifieke sectoren

Door de drie decentralisaties krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden in onder andere de zorgsector. Gemeenten kunnen steunmaatregelen in de zorgsector, onder voorwaarden, inrichten als compensatie voor de verrichting van een DAEB. Op de pagina’s decentralisatie en aanbesteden, mededinging en decentralisaties, en decentralisaties en staatssteun kunt u meer vinden over de drie decentralisaties.

specifieke Sectoren DAEB

In hoofdstuk 6 van de DAEB Handreiking uit 2014 vindt u uitgebreide informatie over DAEB in de hierboven genoemde sectoren.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Praktijkvragen DAEB in specifieke sectoren

Financiering jeugdzorginstellingen via DAEB mogelijk?

Veel gemeenten kiezen ervoor om jeugdzorg in te kopen en een aanbesteding te starten. Onze gemeente overweegt echter om de dienstverlening op het terrein van jeugdzorg niet als opdrachtgever in te gaan kopen, maar om de bestaande jeugdinstellingen in onze gemeente te financieren. Dit willen we doen door ze te compenseren voor het verrichten van diensten in het algemeen (economisch) belang (DA(E)B). Is dat mogelijk?

Bekijk het antwoord