Administratieve samenwerking: IMI

Voor een goede werking van de interne markt voor diensten is een administratieve samenwerking tussen lidstaten van wezenlijk belang. De Dienstenrichtlijn stelt regels voor deze samenwerking waarbij de uitvoering ervan ook gemeenten, provincies en waterschappen raakt. Zo moeten toezichthouders van decentrale overheden  werken met het Interne Markt Informatie (IMI)-Systeem. Via dit systeem kunnen decentrale overheden eenvoudig gegevens uitwisselen met andere lidstaten (zie een voorbeeld in dit stroomschema).

Doel

Het doel van de administratieve samenwerking en IMI is het verbeteren van de interne dienstenmarkt. Vergunningsprocedures worden versneld en het toezicht op dienstverleners moet efficiënter verlopen. Uitgangspunt van de Dienstenrichtlijn is dat de wederzijdse bijstand en samenwerking rechtstreeks tussen bevoegde instanties plaatsvindt. Zo kunnen decentrale overheden informatie over dienstverleners bij bevoegde instanties uit andere lidstaten aanvragen. Ook omgekeerd moeten zij deze gegevens verstrekken wanneer hierom verzocht wordt. Het IMI kan tevens ook gebruikt worden voor administratieve samenwerking met collega’s uit Nederland.

Gevolgen decentrale overheden

Om de samenwerking te verbeteren, is een viertal procedures ingesteld:

  1. Algemeen informatieverzoek;
  2. Informatie over betrouwbaarheid;
  3. Veiligheidsmaatregelen in individuele gevallen;
  4. Waarschuwingsmechanisme.

Hier kunt u meer over lezen op de pagina Procedures.

Resultaatverplichting

De algemene verplichting tot wederzijdse bijstand is een resultaatverplichting. Het weigeren van bijstand omdat er onvoldoende interesse of capaciteit is, schendt deze verplichting. Decentrale overheden zijn niet verplicht grensoverschrijdende inspecties te verrichten. Het is dus niet nodig dat de decentrale overheid de dienstverlener in het buitenland volgt en controleert. Ook hoeven zij geen informatie in te winnen over een kwestie waarvoor ze niet bevoegd zijn, of de informatie niet tot beschikking hebben.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Administratieve samenwerking: IMI

Dienstenpakket moet administratieve lasten verlichten

Administratieve procedures zijn volgens bedrijven het grootste obstakel om over de grens diensten aan te bieden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Europese Commissie. Om deze lasten te versoepelen, heeft de Commissie op 10 januari 2017 een dienstenpakket gepresenteerd. De door de Commissie voorgestelde maatregelen moeten een nieuwe impuls geven aan de Europese dienstensector. Het pakket bestaat uit vier initiatieven.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Administratieve samenwerking: IMI

Publicaties Administratieve samenwerking: IMI

Wet- en regelgeving Administratieve samenwerking: IMI