Publicaties contactpunt

Dienstenwet
Memorie van Toelichting Dienstenwet
Handreiking Dienstenrichtlijn, hoofdstuk 6
Het IMI in uw organisatie, hoe werkt dat in Praktijk? bijlage 1 over de IMI-coördinator