Publicaties IMI-systeem

Europese Commissie, met bijbehorende documenten
Handreiking aansluiten op het dienstenloket en IMI, april 2009
Factsheet administratieve samenwerking, Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn, september 2008
Handreiking Dienstenrichtlijn, hoofdstuk 6