Centraal loket

De Dienstenrichtlijn brengt in het kader van administratieve vereenvoudiging, naast de verplichting voor decentrale overheden om hun wet- en regelgeving op mogelijke belemmeringen te screenen en zo nodig aan te passen, ook andere gevolgen met zich mee. Eén daarvan is de inrichting van een centraal elektronisch loket. Bij dit centraal loket kunnen buitenlandse en Nederlandse dienstverleners terecht voor al hun informatie en de afhandeling van procedures wanneer zij zich in Nederland willen vestigen of tijdelijk diensten willen verrichten. Het centraal loket is in Nederland op 16 december 2009 opengegaan.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de Berichtenbox van het centraal loket en wat het centraal loket voor u als decentrale overheid inhoudt.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Centraal loket

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Publicaties Centraal loket