Berichtenbox

De Europese Dienstenrichtlijn zorgt ervoor dat dienstverleners in de EU zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk grensoverschrijdend diensten kunnen verrichten. De Europese Dienstenrichtlijn is in Nederland omgezet in de Dienstenwet.
Voor de uitvoering van de Dienstenwet is binnen het centraal loket de Berichtenbox voor Bedrijven ingesteld zodat dienstverleners besluiten over bijvoorbeeld vergunningen kunnen ontvangen via deze box. Dit is een beveiligde en persoonlijke omgeving waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. Via de Berichtenbox kan de dienstverlener niet alleen vragen stellen. De Berichtenbox kan daarnaast ook gebruikt worden voor berichtenverkeer tussen overheidsinstanties.

Meer informatie over de Berichtenbox voor Bedrijven vindt u in deze factsheet. In de Ministeriële regeling ‘Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem’ staan de specifieke inrichting van de Berichtenbox voor Bedrijven en de voorwaarden voor aansluiting van medeoverheden beschreven.

Wanneer een dienstverlener ervoor kiest om de Berichtenbox voor bedrijven te gebruiken bij de communicatie of het volgen van een procedure, dan dient de decentrale overheid dit ook te gebruiken voor haar reactie. Dit betekent dat het gebruik van de Berichtenbox voor bedrijven prevaleert boven een digitaal alternatief, wanneer de dienstverlener daarvoor kiest.

Communicatie tussen overheid en ondernemer

Via de Berichtenbox kunnen decentrale overheden berichten van dienstverleners ontvangen. Een overheidsinstantie kan een dienstverlener via de Berichtenbox bereiken als deze zijn Berichtenbox heeft geregistreerd in het Handelsregister. Hiermee heeft de dienstverlener aangegeven dat hij digitaal bereikbaar is voor de betreffende instantie. Het gaat hier om contact dat een overheidsinstantie initieert in het kader van de Dienstenwet.

Dienstenverleners hebben het recht om procedures onder de Diensterichtlijn digitaal te kunnen regelen. Alle (aan)vragen moeten dan ook binnen de juiste termijnen en normen voor dienstverlening via de Berichtenbox worden afgehandeld.

Aansluiten berichtenbox

Overheden en organisaties met een publieke taak kunnen via de Servicedesk Berichtenbox hun box registreren en inlogcodes aanvragen. Op deze manier is het voor dienstverleners en deze organisaties immers mogelijk om op makkelijke wijze te communiceren. Na het bellen met de servicedesk en het invullen van een formulier, ontvangt u de inloggegevens.

Ondernemers kunnen via het Ondernemersplein hun eigen Berichtenbox aanmaken.

Elektronische handtekening

Bij het berichtenverkeer krijgen decentrale overheden te maken met verschillende soorten elektronische handtekeningen. Daarnaast moeten decentrale overheden rekening houden met de Verordening elektronische identificatie en transactie. Meer over deze Verordening, de elektronische handtekening en de verschillende vormen van de e-Handtekening kunt u lezen in het dossier Informatiemaatschappij: eID en e-handtekening. Meer informatie met betrekking tot e-handtekeningen en de Dienstenrichtlijn vindt u in het Factsheet e-Handtekening en de Dienstenrichtlijn of in hoofdstuk 5 Handreiking Dienstenrichtlijn.

Elektronische formulieren

Dienstenverleners hebben het recht om procedures digitaal te kunnen regelen. Daarom moeten alle soorten formulieren probleemloos op afstand ingevuld en verstuurd kunnen worden. Ook als het gebruik van een e-formulier niet verplicht is.

Hoe het formulier verzenden?

Elektronische formulieren kunnen online ingevuld en opgeslagen worden in eigen omgeving van de dienstverlener. Onder de Single Digital Gateway–verordening (SDG–verordening) zal het gebruik van de Berichtenbox volledig online zijn. Dit betekent dat dienstverleners niet meer gevraagd mag worden om formulieren te printen, handmatig in te vullen en te scannen.

Optie 1: Elektronische formulieren kunnen online ingevuld en opgeslagen worden in eigen omgeving van de dienstenverlener/ondernemers. Vanuit die omgeving kan het bericht met het gescande formulier als bijlage via de Berichtenbox worden verstuurd.

Optie 2: Formulieren kunnen alleen online ingevuld en verstuurd worden. De Dienstenwet vraagt dan om het verzenden van alle reacties via de Berichtenbox. Dit maakt u mogelijk door technische inrichting van het formulier met een module of vraag naar het gebruik van de Berichtenbox en een invulveld voor de Berichtenbox-naam (de opgegeven aanduiding van het account). De beantwoording zal via de Berichtenbox van de aanvrager plaatsvinden.

Een voorbeeld hiervan is het Omgevingsloket online OLO voor omgevingsvergunningen. Bij deze ‘complexe webformulieren’ moeten overheden, behalve een ontvangstbevestiging (arikel 29 Dienstenwet) ook een kopie van het ingevulde webformulier in de Berichtenbox plaatsen (artikel 18 Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Berichtenbox

Noord-Brabant verbreedt toepassing Berichtenbox opnieuw

De provincie Noord-Brabant gaat de Berichtenbox voor bedrijven vanaf nu ook gebruiken voor interbestuurlijke procedures die buiten de Dienstenwet vallen. ‘Dit gaat de provincie ontzettend veel papier, administratie en gedoe schelen’, aldus Paul Hogenhuis, Juridisch adviseur Berichtenbox voor bedrijven bij de provincie. De Berichtenbox was oorspronkelijk bedoeld om digitaal officiële documenten uit te wisselen en procedures af te handelen tussen ondernemers en overheden. Dit komt voort uit de Dienstenwet waarin de Europese Dienstenrichtlijn is vastgelegd.
Lees het volledige bericht

Noord-Brabant doet onderzoek naar gebruik berichtenbox door Brabantse gemeenten

De Europese Dienstenrichtlijn bevat de verplichting voor overheden om langs één digitaal loket te kunnen communiceren met bedrijven. In Nederland heeft deze verplichting vorm gekregen via de berichtenbox voor bedrijven. De provincie Noord-Brabant heeft nu middels onderzoek laten nagaan wat de stand van zaken is betreffende het huidig gebruik van de berichtenbox voor bedrijven onder de Brabantse gemeenten.

Lees het volledige bericht

Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Praktijk Berichtenbox

Praktijkvragen Berichtenbox

Publicaties Berichtenbox