Notificeren

Sinds 2010 geldt een permanente meldingsplicht (notificatieplicht) aan de Commissie van bepalingen die vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn. Dit houdt in dat, wanneer een decentrale overheid nieuwe regels en wetten maakt of bestaande regels en wetten wijzigt, zij moet nagaan of deze wetgeving onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt. Als de bepalingen vallen onder artikel 15 en 16 van de Dienstenrichtlijn moeten zij dit notificeren bij de Commissie. De notificatie loopt in Nederland via het ministerie van Economische Zaken.

Screeningsverslag

Eind 2009 is een screeningsverslag ingeleverd bij de Europese Commissie. In het geïntegreerde nationale screeningsverslag, waarin ook de resultaten van decentrale overheden opgenomen zijn, is beargumenteerd en gerechtvaardigd waarom Nederland maatregelen hanteert die mogelijk in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn en zo het vrije verkeer belemmeren.

Doorlopende melding

Regelgeving die aan bepaalde voorwaarden voldoet moet doorlopend worden gemeld. Deze procedure wordt het permanente notificatieproces genoemd. Het doel van deze verplichting is voorkomen dat er nieuwe belemmeringen voor het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging worden ingevoerd die niet voldoen aan de vereisten van de Dienstenrichtlijn.

Handleiding notificeren

De Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) heeft Handleiding notificerenopgesteld met een aanvullende module voor gemeenten, provincie en waterschappen. Deze handleiding bevat gemakkelijke doorloopschema’s om te bepalen wanneer wel of niet genotificeerd dient te worden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Notificeren

Dienstenpakket moet administratieve lasten verlichten

Administratieve procedures zijn volgens bedrijven het grootste obstakel om over de grens diensten aan te bieden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Europese Commissie. Om deze lasten te versoepelen, heeft de Commissie op 10 januari 2017 een dienstenpakket gepresenteerd. De door de Commissie voorgestelde maatregelen moeten een nieuwe impuls geven aan de Europese dienstensector. Het pakket bestaat uit vier initiatieven.

Lees het volledige bericht

Publicaties Notificeren

Notificeren publicaties

Handleiding Notificeren onder de Dienstenrichtlijn, met aanvullende module voor decentrale overheden

Voorbeeldnotificaties VNG

Voor gemeenten die een VNG-modelverordening één op één overnemen, geldt dat bij een notificatie alleen aan het coördinatiepunt (dienstenrichtlijn@minez.nl) hoeft te worden gemeld dat de gemeente de modelverordening overneemt.

Voorbeeldnotificatieformulier

Het coördinatiepunt gebruikt dan een in overleg met de VNG opgesteld voorbeeldnotificatieformulier om de notificatie bij de Europese Commissie te doen. Gemeenten die geen VNG-modelverordeningen gebruiken, maar in hun eigen verordeningen soortgelijke bepalingen gebruiken kunnen deze formulieren gebruiken als voorbeeld en hulpmiddel bij hun eigen notificaties.

Voorbeeldnotificatieformulieren:

Model APV

APV vergunning evenement, art. 2:25 lid 1
APV melding klein evenement, art. 2:25 lid 2
APV gebiedsaanwijzing straatartiest, art. 2:9 lid 1-2
APV ontheffing straatartiest, art. 2:9 lid 3
APV vergunning seksinrichting, art. 3:4
APV gedragseisen exploitant seksinrichting, art. 3:5
APV vergunning snuffelmarkt, art. 5:23
APV vergunning standplaats, art. 5:18
APV regels voor venters, art. 5:13

Modelbouwverordening

Bouwverordening, art. 2.1.5
Bouwverordening, art. 4.8
Bouwverordening, art. 4.10
Bouwverordening, art. 4.11
Bouwverordening, art. 4.12
Bouwverordening, art. 4.13
Bouwverordening, art. 7.3.2
Bouwverordening, art. 8.3.4
Bouwverordening, art. 8.3.5
Bouwverordening, art. 8.4.1

Overig

Brandbeveiligingsverordening, art. 2 en 3
Marktverordening organisatiemodel. art. 4 t/m 7 en 10
Afvalstoffenverordening, art. 2 en 6

Zie ook

VNG ledenbrief, Voorbeeldnotificatieformulieren Dienstenrichtlijn