Moeten wijzigingen in een APV die vallen onder de Dienstenrichtlijn gemeld of genotificeerd worden?

Onze gemeente is bezig met het vaststellen van een nieuwe APV. Artikelen in de nieuwe APV die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen zijn inhoudelijk niet gewijzigd maar hebben wel een nieuw nummer gekregen. Moeten we in dit geval notificeren bij de Europese Commissie?

Bekijk het antwoord