Fietstaxi’s zijn geen rondvaartboten

Het exploiteren van een fietstaxi valt – anders dan een rondvaartboot – niet onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn, omdat het een vervoersdienst betreft. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 februari 2018. De gevraagde fietstaxivergunning is een goed voorbeeld van een schaarse vergunning, waarbij het aantal uit te geven vergunning beperkt is.

Lees het volledige bericht