Leges publicaties

Handreiking kostentoerekening leges en tarieven, ministerie van BZK. In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de gevolgen van de Dienstenrichtlijn en de Wabo voor de mogelijkheden om aan kruissubsidiëring te doen
Notitie Dienstenrichtlijn en kostenverhaal van vergunningen, VNG
De wondere wereld van de gemeentefinanciën, VNG