Winningsafval

De Europese Commissie wil duurzaam en veilig beheer van afval bevorderen door beleid te maken voor het beheer van het afval van de winningindustrieën. Decentrale overheden hebben op dit gebied verplichtingen bij het aanleggen, bouwen of in gebruik hebben van afvalvoorzieningen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Winningsafval

Nederlands standpunt EU-pakket circulaire economie bekendgemaakt

Afgelopen week werd het Nederlandse standpunt met betrekking tot circulaire economie bekend gemaakt door middel van het publiceren van een BNC-fiche. Naast de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, is dit onderwerp ook één van de prioriteiten van staatssecretaris Dijksma tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Publicaties Winningsafval

Wet- en regelgeving Winningsafval

Winningsafval wet- en regelgeving

Richtlijn Beheer winningsafval

De doelen van de Richtlijn Beheer winningsafval zijn:

– Zware ongevallen met afval van winningindustrieën voorkomen;
– De gevolgen van ongelukken zoveel mogelijk beperken;
– Het duurzame beheer van de afval reguleren met oog op het verminderen van de nadelige effecten voor mens en milieu.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is in Nederland op 25 februari 2008 geïmplementeerd in:

– De Wet milieubeheer;
– Het besluit beheer winningsafvalstoffen;
– Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
– Het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen;
– Het Besluit rampenbestrijdingsplannen inrichtingen.

X