Kunststofafval

Kunststof is een breed toepasbaar en relatief goedkoop materiaal in de industrie. Wereldwijd neemt het gebruik ervan toe. Er is dan ook steeds meer kunststofafval. Ook wordt ook een derde van het kunststofafval in de Europese Unie direct gestort en niet gerecycled. Wanneer kunststof in het milieu terecht komt, breekt het niet gemakkelijk af. Dit kan honderden jaren duren. Er is geen aparte wet- en regelgeving als het gaat om kunststofafval. Wel bevat de verpakkingsrichtlijn een aparte doelstelling voor de recycling van kunststofafval.

EU-actieplan

Het EU-actieplan voor de circulaire economie uit 2015 richt zich dan ook onder andere op kunststofafval. Het kunststofafvalprobleem wordt op verschillende manieren aangepakt. Allereerst door middel van de wijzigingsvoorstellen van de betreffende afval(beheer) richtlijnen. Hier gaat het om Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval en Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

Daarnaast wordt er ook nagedacht over een nieuwe Europese kunststof strategie ten aanzien van de circulaire economie. De roadmap hiervoor is gepubliceerd in januari 2017. Waarbij deze problemen centraal staan:

  • De hoge afhankelijkheid van primaire grondstoffen die nodig zijn om kunststof te produceren.
  • De lage mate van recycling/hergebruik van kunststof.
  • De grote hoeveelheid kunststofafval die in het milieu terecht komt.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Kunststofafval

Europees Parlement stemt voor een sterker milieubeleid

Het Europees Parlement heeft een sterke positie ingenomen op het gebied van het Europese milieubeleid. Zo namen de Europarlementariërs tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie aan voor strengere maatregelen in het gebruik van plastic. Ook heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement een resolutie aangenomen voor een monitoringkader voor de circulaire economie. Lees het volledige bericht

Circulaire economie in Werkprogramma 2018

In het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Naast de al lopende wetgevingsvoorstellen op dit gebied, wordt er ook ingezet op het opstarten van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ten aanzien van hergebruik van kunststof en water. Lees het volledige bericht

Nederlands standpunt EU-pakket circulaire economie bekendgemaakt

Afgelopen week werd het Nederlandse standpunt met betrekking tot circulaire economie bekend gemaakt door middel van het publiceren van een BNC-fiche. Naast de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, is dit onderwerp ook één van de prioriteiten van staatssecretaris Dijksma tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Nederland deelt ervaringen kunststofafvalbeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 mei de Nederlandse ervaringen met afvalinzameling naar de Tweede Kamer gestuurd. De definitieve ervaringen worden met de Europese Commissie gedeeld. Nederland doet daarnaast aanbevelingen over het toekomstige beleid in de EU. In Nederland zijn de gemeenten belast met het inzamelen van afval. Tot en met 7 juni kunnen zij inbreng leveren voor het nieuwe afvalbeleid van de Commissie.

Lees het volledige bericht

Nieuw Groenboek kunststofafval zorgt voor EU-brede discussie

Op 7 maart publiceerde de Europese Commissie een Groenboek dat aanzet tot een gestructureerde discussie over de wijze waarop kunststofproducten tijdens hun hele levenscyclus duurzamer kunnen worden gemaakt en hoe de impact van kunststofafval op het milieu kan worden beperkt. Het Groenboek heeft als doel feiten en meningen te verzamelen om de gevolgen van kunststofafval te beoordelen en een Europese strategie te ontwikkelen om deze te verminderen.

Lees het volledige bericht

X