Verdere Europese initiatieven en wetgeving

Er worden in de Europese Unie meer circulaire initiatieven ontplooit naast het EU-actieplan voor de circulaire economie. Deze initiatieven hebben vaak een sterk decentrale relevantie. Daarnaast is het voor decentrale overheden van belang om rekening te houden met Europese wetgeving op het moment dat zij circulaire projecten ondersteunen of ondernemen.

Partnerschap Circulaire Economie

Een goed voorbeeld van een EU breed regionaal samenwerkingsverband is het Partnerschap Circulaire Economie (PCE) in het kader van de Urban Agenda for the EU (UAEU). In 2017 is het PCE opgericht om de transitie van een lineaire naar circulaire economie te versnellen. Steden staan centraal binnen het PCE, omdat zij een relatief directe invloed hebben op consumenten en bedrijven. Daarnaast spelen veel van de hervormingen ten behoeve van de circulaire economie op lokaal niveau.

Samenstelling

Het Partnerschap bestaat uit een zestal stedelijke autoriteiten (Oslo, Den Haag, Prato, Porto, Kaunas en Vlaanderen) en vier EU-lidstaten (Finland, Griekenland, Polen en Slovenië). Daarnaast maken ook de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en verschillende Europese stedelijke belangenorganisaties (EUROCITIES, URBACT en de Council of European Municipalities and Regions) deel uit van het PCE. De algemene doelen van het partnerschap zijn, in lijn met het Pact van Amsterdam, Better regulation, Better funding en Better knowledge.

Inhoud

De focus van het partnerschap ligt op vraagstukken die relevant zijn voor steden, namelijk:

  • circulair ondernemen aanmoedigen en faciliteren;
  • circulaire consumptie (deeleconomie);
  • stedelijk grondstoffenbeheer (van afval naar hulpbron).

Verdere Europese wetgeving

Het is van belang dat decentrale overheden rekening houden met de Europese staatssteunregels op het moment dat zij steun verlenen voor circulaire projecten. Specifieke staatssteun voorwaarden die betrekking hebben op de circulaire initiatieven zijn te vinden onder milieusteun op de website. Het gaat hier onder andere om artikel 47 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de categorie afvalbeheer van het Milieusteunkader.

Op het moment dat een decentrale overheid als marktpartij wil optreden in het kader van de circulaire economie, is het van belang dat zij rekening houdt met de Europese mededingingsregels. Voor meer informatie zie hier.

Ook de (Europese) aanbestedingsregels moeten in acht genomen worden met betrekking tot de circulaire economie. Zie voor meer informatie het dossier aanbesteden en specifiek de pagina duurzaam aanbesteden.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Verdere Europese initiatieven en wetgeving

Circulaire economie in Werkprogramma 2018

In het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven ter bevordering van de circulaire economie. Naast de al lopende wetgevingsvoorstellen op dit gebied, wordt er ook ingezet op het opstarten van nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ten aanzien van hergebruik van kunststof en water. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Verdere Europese initiatieven en wetgeving

Welke concrete maatregelen komen voort uit het Europese pakket voor stedelijke mobiliteit?

Wij zijn bezig met het maken van nieuw beleid om het stedelijke vervoer in de toekomst schoner en duurzamer te maken in onze stad. Nu heeft de Europese Commissie in december 2013 een pakket maatregelen op het gebied van stedelijke mobiliteit aangenomen. Welke concrete maatregelen komen voort uit dit pakket die kunnen helpen bij het opstellen van ons eigen beleid?

Bekijk het antwoord

X