Ruime meerderheid Europees Parlement stemt voor Europese klimaatwet

Het Europees Parlement heeft op 17 april 2018 een tweetal wetgevingsresoluties aangenomen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen behalen. De resoluties dragen bij aan het behalen van de EU-brede doelstelling van minder uitstoot en het klimaatakkoord van Parijs. De eerste resolutie betreft broeikasgasemissiereducties die buiten het Europees systeem voor emissiehandel vallen. De tweede resolutie ziet onder meer op een grotere rol voor bosbouw om klimaatverandering tegen te gaan. Voordat de wetgeving in werking kan treden, moet de Raad van de Europese Unie formeel goedkeuring verlenen.

Lees het volledige bericht