Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Stoffen & externe veiligheid

Chemische stoffen die uit water, lucht en bodem moeten worden geweerd, worden door Europa aangeduid als prioritaire stoffen. Het Europese beleid en de regelgeving over prioritaire stoffen zijn met name voor waterschappen van belang. Ook de Europese wetgeving op het gebied van gewasbescherming is voor waterschappen relevant.

Voorkomen rampen

Decentrale overheden spelen verder een grote rol bij het voorkomen van rampen met chemische stoffen. De taken die decentrale overheden hebben bij het voorkomen van die rampen vloeien voort uit de Europese Seveso-richtlijn. Bekijk voor meer informatie over de Seveso-richtlijn deze webpagina.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Stoffen & externe veiligheid

Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Waterschappen blij met Europees verbod bestrijdingsmiddelen

De Europese Commissie heeft eind mei besloten de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het verbod geldt op alle gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. De Unie van Waterschappen is blij met het verbod omdat de middelen ook een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en waterorganismen hebben.

Lees het volledige bericht

X