Circulair water

Er zijn vanuit de EU en Nederland verschillende initiatieven ontplooit en ontwikkelingen in gang gezet om een circulaire omgang met water te faciliteren. Er ligt hierbij de nadruk op het hergebruiken van water en ook op decentraal niveau worden hier grote stappen gemaakt.

Inception impact assessment

De Europese Commissie heeft in het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie de eerste stappen gezet voor aanpassingen van de huidige wetgeving met betrekking tot het hergebruik van behandeld afvalwater voor landbouw irrigatie. De Commissie heeft meerdere consultatie rondes gehouden en inmiddels ook een Inception Impact assessment gepubliceerd. Watertekorten zijn in de EU een steeds groter probleem waarvoor hergebruik van behandeld afvalwater voor industriële, agrarische en stedelijke doeleinden een uitkomst zou kunnen bieden.

Innovation Deal afvalwater

De Commissie heeft op het gebied van hergebruik van water in mei 2016 een eerste Innovation Deal afgesloten. Deze innovatiedeal is gericht op de regelgevingsbarrières met betrekking tot hergebruik van afvalwater. Het intensief hergebruik van behandeld water heeft een enorme potentie om water schaarste tegen te gaan. Er wordt gepoogd de conventionele gedachtegang van stedelijk afvalwater behandeling los te laten en dit water meer te gaan zien als een verhandelbare grondstof.

Energie en Grondstoffenfabriek

De Energie en Grondstoffenfabriek is een goed decentraal voorbeeld van het bevorderen van een circulaire omgang met water. Dit is een initiatief van de Nederlandse waterschappen waarbij afvalwater niet langer als afvalproduct wordt beschouwd, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


X