Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Finland van start met EU-voorzitterschap

Finland is sinds 1 juli de voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het is de derde keer dat het land de voorzittersrol op zich neemt. De Finnen hebben gekozen voor de slogan: ‘Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst’. Lees het volledige bericht

Kabinet pleit voor crisisbestendige en voorspelbare Europese begroting

De voorgestelde Europese begroting voor 2020 sluit goed aan bij de Nederlandse prioriteiten met betrekking tot concurrentiekracht, werkgelegenheid en veiligheid. Dat schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd maakt het kabinet zich zorgen om de tijdige implementatie van maatregelen die door de begroting bekostigd worden. Nederland zal haar standpunt naar voren brengen in de Raad van de Europese Unie, die de begroting samen met het Europees Parlement moet vaststellen. Lees het volledige bericht

In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

“In Brussel moeten we niet alleen halen, maar ook brengen”

Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt de provincie zich voor op de Brexit? Over deze en andere vragen ging Europa decentraal in gesprek met Jeannette Baljeu. Baljeu is namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Naast de dossiers Financiën, Bestuur en Energie, zit ook het dossier Europa en internationaal beleid in haar portefeuille.

Lees het volledige bericht

Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij

In de laatste nieuwsbrief Verkiezingen 2019 roept het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten op om te faciliteren dat niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, zich als kiesgerechtigde registreren om in Nederland te stemmen voor de Europese verkiezingen (23 mei 2019). De registratietermijn loopt tot en met 9 april 2019. Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

  Lees het volledige bericht

Wat Europa voor mij doet

Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven? Het Europees Parlement heeft een nieuwe website gelanceerd waarop honderden voorbeelden staan van hoe de EU het dagelijks leven van de EU-burger beïnvloedt. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over wat Europa bijvoorbeeld doet voor hun regio of beroep. Lees het volledige bericht

Hoe worden Europese burgers betrokken bij besluitvorming over de toekomst van Europa?

Sinds haar aanstelling is de Commissie-Juncker begonnen met het bevorderen van burgerparticipatie in de EU. Er hebben ruim 1.200 burgerdialogen plaatsgevonden op gemeentehuizen, universiteiten en andere openbare plaatsen waar in totaal 160.000 EU-burgers aan hebben deelgenomen. Ook zijn er veel respondenten voor de burgerraadpleging over de toekomst van Europa. Dit blijkt uit een voortgangsverslag van de Europese Commissie over burgerdialogen en burgerraadplegingen.

Lees het volledige bericht

Europese regio’s willen een sterker EU-cohesiebeleid 2021 – 2027

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 5 december 2018 verschillende rapporten aangenomen die staan voor een eenvoudiger en flexibeler EU-cohesiebeleid. Onder andere het rapport van gedeputeerde Michiel Rijsberman (provincie Flevoland) werd aangenomen tijdens de plenaire vergadering. Lees het volledige bericht

X