Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

 


Nieuws Europees recht en beleid decentraal

Speech Macron: vergaande samenwerking in Europa en hervorming van EU nodig

De Franse president Emmanuel Macron sprak op 26 september 2017 in Parijs over zijn visie voor Europa. In deze speech herinnert Macron de lidstaten van de EU eraan dat zij de uitdagingen waar zij tegenaan lopen niet alleen kunnen oplossen. Hij benadrukt ook dat de organisatie van de Europese samenwerking niet in de huidige vorm kan blijven bestaan. Zijn voorstellen voor hervorming van de EU spitsen met name toe op het verhogen van de soevereiniteit, eenheid en democratie van Europa.

Lees het volledige bericht

Vrijheid, gelijkheid en rule of law: toespraak Staat van de Unie 2017

Vrijheid, gelijkheid en ‘the rule of law’ zijn de drie principes die volgens Jean-Claude Juncker in de EU verankerd moeten zijn. De Europese Unie gaat altijd over waarden. Dit stelde hij op 13 september 2017 als voorzitter van de Europese Commissie in de jaarlijkse rede over de State of the Union. Tijdens deze toespraak introduceert hij het zogenaamde zesde scenario: ‘een Unie van waarden’.

Lees het volledige bericht

De decentrale relevantie van de Staat van de Unie en Commissie-intenties

In aanvulling op de jaarlijkse Staat van de Unie toespraak publiceert de Europese Commissie elk jaar in september de Letter of Intent. Hierin staat een overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar, 2018, denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Wij zetten in dit artikel de voorstellen met decentrale relevantie voor u op een rijtje.

Lees het volledige bericht

Europese erkenning voor duurzame stedelijke ontwikkeling projecten uit Groningen, Heerlen en Schiedam

Groningen, Heerlen en Schiedam zijn drie van de 97 Europese steden die geselecteerd zijn voor het Good Practice City label. Een commissie samengesteld door URBACT, het EU leer- en uitwisselingsprogramma voor geïntegreerde, duurzame stedelijke ontwikkeling, heeft deze steden aangewezen. De Good Practice City labels zullen in oktober in Tallinn, Estland uitgereikt worden tijdens het URBACT City Festival.

Lees het volledige bericht

Aantal inbreukzaken 2016 hoogste in vijf jaar

Het aantal Europese richtlijnen dat in 2016 te laat werd omgezet in nationaal recht is verdubbeld in vergelijking met 2015. Daarnaast is het aantal inbreukzaken in 2016 met een vijfde gestegen. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar nog nooit zo hoog geweest. Dit blijkt uit het jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht van de Europese Commissie. Ook publiceerde de Commissie het Scorebord van de eengemaakte markt.

Lees het volledige bericht

Europese Fietsstrategie in de versnelling

Komende jaren moet er meer geïnvesteerd worden in fietsbeleid om de mobiliteit en leefbaarheid in Europese steden te verbeteren. Dit staat in de Europese Fietsstrategie, gepresenteerd aan de Europese Commissie door dertig burgemeesters uit verschillende landen. Violeta Bulc, de Eurocommissaris voor Vervoer, mocht tijdens de Velo-city 2017 in Nijmegen het plan in ontvangst nemen.

Lees het volledige bericht

Wat te doen met de EU-begroting na 2020?

Tijdens een publieke hoorzitting, georganiseerd door de budgetcommissie van het Europees Parlement, werd gesproken over de sterke en zwakke kanten van de Europese begroting. De sessie is onderdeel van de voorbereiding op het nieuwe meerjarig financieel kader na 2020. Eurocommissaris Günther Oettinger, verantwoordelijk voor de begroting, schoof aan om een toelichting te geven.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees recht en beleid decentraal

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord