Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Better regulation

Better regulation (ook wel betere regelgeving) is een van de beleidsdoelen van de Europese Commissie. Better regulation houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale kosten. De nadruk ligt op het bevorderen van de efficiëntie van Europese wet- en regelgeving. Echter, het leidt niet noodzakelijk tot het bevorderen van effectiviteit van wet- en regelgeving. Het meer betrekken van belanghebbenden in het wetgevingsproces is dan ook een belangrijk uitgangspunt van de Commissie.

Beleid en wetgeving

Better regulation beslaat de gehele Europese beleid- en wetgevingscyclus die bestaat uit: beleidsontwerp, voorbereiding, adoptie, implementatie, evaluatie en revisie.

Hoe raakt Better Regulation decentrale overheden?

Better regulation is vooral gericht op het verminderen van lasten voor het bedrijfsleven en burgers. Maar ook gemeenten, provincies en waterschappen krijgen te maken met better regulation in verschillende capaciteiten, namelijk:

  • als rechtssubject waar zij moeten voldoen aan Europese wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van publiek aanbesteden en staatssteun;
  • als uitvoerder van Europese wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent natuur-, milieu- en waterbeheer.

Wat kan Better Regulation voor decentrale overheden betekenen?

Wanneer decentrale overheden als rechtssubject of uitvoerder van Europese wet- en regelgeving fungeren, dan kunnen er kosten en administratieve lasten met zich mee gebracht worden. Administratieve lasten kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat Europese regels elkaar tegenspreken of doordat verschillende Europese beleidsgebieden elkaar overlappen. Het beleid omtrent better regulation kan deze kosten en lasten mogelijk verminderen.

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws

Better regulation

High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen belangrijk zijn voor decentrale overheden die in aanmerking komen voor fondsen uit het Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) besproken. Gold-plating wordt als een van de voornaamste oorzaken voor extra administratieve lasten gezien. Op 16 november 2016 zijn vervolgens de conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie voorgelegd.

Lees het volledige bericht

Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld wil bewerkstelligen. “Voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet stellen wij de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN en duurzaamheid centraal in ons werk”, aldus eerste vicepresident Frans Timmermans.

Lees het volledige bericht

Europese Agenda Stad: nieuwe partnerschappen bekendgemaakt

Op 4 oktober is goedkeuring gegeven voor vier nieuwe partnerschappen voor de Europese Agenda Stad. Na de vier eerdere partnerschappen die gepresenteerd zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap, zijn in Bratislava de partnerschappen; Banen en Vaardigheden, Circulaire Economie, Digitale Overgang en Stedelijke Mobiliteit geïntroduceerd

Lees het volledige bericht

REFIT Platform: vijf nieuwe opinies gepubliceerd

Op 20 september is het REFIT Platform wederom bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor verbetering van bestaande Europese regelgeving. Het Platform is het eens geworden over vijf nieuwe opinies. Deze adviezen zijn onlangs gepubliceerd. In ieder geval binnen het beleidsdossier Regionaal Beleid heeft het Platform nu twee adviezen uitgevaardigd die relevant zijn voor decentrale overheden, die werken met de Europese fondsen.

Lees het volledige bericht

State of the Union: Juncker maakt de balans op

Gratis Wi-Fi in meer dan zesduizend gemeentes, dit was een van de vernieuwingen die gepresenteerd werd in de jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Op 14 september presenteerde de voorzitter van de Europese Commissie Juncker de beleidsplannen voor het nieuwe parlementaire jaar. Juncker benadrukte dat, na de teleurstellingen van afgelopen jaar, het komende jaar cruciaal wordt voor de integratie van de Europese Unie.

Lees het volledige bericht

Vernieuwde EU-regels voor Auteursrecht

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de modernisering van het auteursrecht. De culturele diversiteit in Europa dient gestimuleerd te worden en er dient gezorgd te worden dat meer inhoud online beschikbaar wordt. De voorstellen zijn een cruciaal onderdeel van de digitale interne markt strategie van de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Twee nieuwe thema’s op de website van Europa decentraal

Vanaf nu kunt u op de website van Europa decentraal meer informatie over de thema’s Better regulation en Migratie en vluchtelingen vinden. Deze thema’s beslaan meerdere Europeesrechtelijke onderwerpen, en daarom hebben we de informatie voor u gebundeld. Zo kunt u in één oogopslag de meest relevante onderwerpen, het laatste nieuws en de laatste praktijkvraag zien.

Lees het volledige bericht

REFIT Platform: 17 opinies gepubliceerd

Op 27 en 28 juni is het gehele REFIT Platform bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor verbetering van bestaande Europese regelgeving. De adviezen van het REFIT Platform aan de Europese Commissie zijn onlangs openbaar gemaakt. De Europese Commissie zal deze opinie formeel meenemen in het Commissie werkprogramma voor 2017.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen

Better regulation

Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?

De eerste aanbevelingen van het REFIT Platform zijn onlangs gepubliceerd. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit Platform voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord