Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuwe Europese wetgeving

De Europese Commissie heeft verschillende instrumenten om nieuwe Europese wetgeving en regelgeving beter in te richten. Dit zijn: Roadmaps, Inception Impact Assesments, het Regulatory Scrutiny Board (RSB) en het Interinstitioneel Akkoord Beter Wetgeven.

Roadmaps

Voorafgaand aan een initiatief voor wetgeving publiceert de Commissie een Roadmap waarin zij belanghebbenden en burgers informeert over het probleem dat wordt aangepakt door het initiatief en wat de beoogde doelen zijn. Ook wordt duidelijk gemaakt op welke manier belanghebbenden worden geconsulteerd over het initiatief.

Inception Impact Assessment

Wetgeving die mogelijk een significante invloed heeft op de economie, het milieu of het sociale domein, zal in veel gevallen een impact assessment moeten ondergaan. In dat geval zal in plaats van een Roadmap een Inception Impact Assessment gepubliceerd worden. Hierin wordt in meer detail ingegaan op het probleem dat wordt aangepakt door het initiatief. Zoals de beleidsdoelen en beleidsopties en mogelijke subsidiariteit van het initiatief. Bovenal worden de mogelijke consequenties van de verschillende beleidsopties op de economie, het milieu en het sociale domein in kaart gebracht. Belanghebbenden worden op alle belangrijke kwesties van een impact assessment geconsulteerd.

Regulatory Scrutiny Board

Alle Inception Impact Assessments die in concept zijn, worden voorgelegd aan het onafhankelijke Regulatory Scrutiny Board (RSB) ter controle van de kwaliteit van de assessment. Dit RSB is onderdeel van de Europese Commissie maar is onafhankelijk van de beleidsdepartementen van de Commissie. Een positieve beoordeling van de RSB over een impact assessment is in principe noodzakelijk voor een wetsinitiatief om verder te gaan in het wetgevingsproces.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Nieuwe Europese wetgeving

Voltooien van de agenda voor betere regelgeving (better regulation)

De Commissie heeft diverse hervormingen gedaan om Europese besluitvorming meer te baseren op prioriteiten en feiten, en tegelijk transparanter en doeltreffender te maken. In de recent gepubliceerde communicatie ‘Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results’ kijkt de Commissie terug op de doelstellingen omtrent better regulation, de voltooide hervormingen en de toekomstplannen.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Werkprogramma EC 2017: focus op de big things

‘Een Europa dat beschermt, versterkt en verdedigt’. Dit is de centrale leidraad van het op dinsdag 25 oktober 2016 door de Europese Commissie gepresenteerde werkprogramma 2017. Hierin worden de prioriteiten en plannen van de Commissie voor het volgende jaar uiteengezet. Ook nu wil de Commissie zich enkel richten op de big things. In dit nieuwsbericht worden enkele voor decentrale overheden belangrijke onderwerpen uit het werkprogramma genoemd, maar niet uitputtend. Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het gehele nieuwe werkprogramma omdat hieruit blijkt dat ook voor hen relevante nieuwe Europese regelgeving of beleid zal volgen.

Lees het volledige bericht

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

Lever uw input

De Urban Agenda richt zich op stedelijke gebieden. Want hoewel de EU geen bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, kan zij deze gebieden wel beter ondersteunen. Zo is de Urban Agenda een initiatief om kennis te delen en EU regelgeving en de fondsen beter werkbaar te maken voor stedelijke gebieden. Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zich focussen op deze Urban Agenda, maar ook op Better Regulation.
Lees het volledige bericht

X