Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Lever uw input

De Urban Agenda for the EU (UAEU) richt zich op stedelijke gebieden. Want hoewel de EU geen bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, kan zij deze gebieden wel beter ondersteunen. Zo is de UAEU een initiatief om kennis te delen en EU-regelgeving en de fondsen beter werkbaar te maken voor stedelijke gebieden. Tijdens het voorzitterschap heeft Nederland zich gefocust op de UAEU, maar ook op Better Regulation.

Better Regulation

Better regulation sluit dus nauw aan op de UAEU. Het initiatief moet leiden tot vereenvoudiging, vermindering en verbetering van EU-regelgeving. Omdat Europese regelgeving op lokaal en regionaal niveau wordt uitgevoerd, is dit initiatief uiteraard erg relevant voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Input

Europa decentraal verzamelt via het Signaleringsloket de knelpunten in de Europese regelgeving. Door het verzamelen van knelpunten kan de regelgeving verbeterd worden. Komt u in de praktijk knellende regelgeving tegen? Meld dit aan Europa decentraal, via ons helpdeskformulier.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Lever uw input

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Maandag 30 mei 2016, presenteerde Europa decentraal tijdens de informele ministeriële bijeenkomst, waar de Urban Agenda for the EU (UAEA) zoals verwoord in het Pact van Amsterdam, wordt vastgesteld, het rapport Bridge! In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK de afgelopen maanden Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge!

Lees het volledige bericht

Raad en EP keuren akkoord betere regelgeving goed

De Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie vinden betere regelgeving belangrijk. Ook tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap wil Nederland zich inzetten voor betere wet- en regelgeving. Op 15 december is een akkoord bereikt over betere regelgeving. Voor decentrale overheden is dit akkoord ook van belang: gemeenten, provincies en waterschappen voeren veelal Europese wet- en regelgeving uit.
Lees het volledige bericht

Lever uw input

De Urban Agenda richt zich op stedelijke gebieden. Want hoewel de EU geen bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, kan zij deze gebieden wel beter ondersteunen. Zo is de Urban Agenda een initiatief om kennis te delen en EU regelgeving en de fondsen beter werkbaar te maken voor stedelijke gebieden. Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zich focussen op deze Urban Agenda, maar ook op Better Regulation.
Lees het volledige bericht

Nederlands voorzitterschap, wat betekent het voor u?

Nederland is vanaf 1 januari, voor een periode van zes maanden, voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Hiervoor heeft Nederland een agenda vastgesteld met prioriteiten die voor gemeenten, provincies en waterschappen van groot belang zijn.
Lees het volledige bericht

X