Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Urban Agenda

Door verschillende beleidsterreinen gezamenlijk aan te pakken, is het gemakkelijker om de Europese doelstellingen, die bijvoorbeeld gesteld zijn in de Europa 2020 strategie, te behalen. De Urban Agenda for the EU (UAEU) gaat deze gezamenlijke aanpak stimuleren, verschillende niveaus van bestuur (Europees, nationaal en regionaal) worden samengebracht waardoor optimale resultaten behaald kunnen worden.

Stedelijke gebieden

De meerderheid van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden. Hoewel de EU geen exclusieve bevoegdheid heeft ten aanzien van stedelijk beleid, heeft haar wet- en regelgeving en beleid wel impact op deze gebieden.

In de Europa 2020 strategie staat slimme, duurzame en inclusieve groei centraal. De EU denkt samen met nationale, decentrale en regionale overheden na over de ontwikkeling van de Urban Agenda. De doelstellingen in onder andere de Europa 2020 strategie kunnen namelijk niet behaald worden zonder actieve betrokkenheid van steden en stedelijke gebieden. Dit blijkt ook uit de consultatie van de Europese Commissie.

Toekomst van steden

70% van de Europese bevolking woont in steden, een percentage dat blijft stijgen. Hierdoor krijgen steden een centrale positie in de maatschappij op het gebied van economische groei en werkgelegenheid. De vraag naar betrokkenheid van steden bij beleids- en besluitvormingsprocessen groeit dan ook mee.

Best practices

Steden spelen een belangrijke rol in het leveren van inzichten en best practices over de vormgeving en invulling van de UAEU. Door het uitwisselen van best practices, kan op nationaal, decentraal en regionaal niveau in verschillende EU-lidstaten van elkaar worden geleerd. Momenteel komen verschillende Europese steden al samen in het netwerk EUROCITIES, waar zij best practices uitwisselen. EUROCITIES werkt ook mee in de ontwikkeling van de UAEU.

Reactie kabinet op Urban Agenda

Nederland omarmt de UAEU en benadrukt dat het delen van best practices (tussen steden, lidstaten en de Commissie) kan bijdragen aan een betere uitvoering van de Europese wet- en regelgeving. Hierdoor kan de stedelijke ontwikkeling in Europa verder worden bevorderd.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Urban Agenda

Urban Agenda ondersteunt gemeenten bij ontwikkelen beleid luchtkwaliteit

Het partnerschap Luchtkwaliteit van de EU Urban Agenda heeft een aantal tools gepresenteerd die gemeenten kunnen helpen luchtvervuiling te bestrijden. Het gaat onder meer om een handleiding voor het ontwerpen van effectief beleid en het financieren daarvan. Het partnerschap werkt nog aan een algemeen businessmodel voor het ontwikkelen van beleid omtrent luchtkwaliteit.

Lees het volledige bericht

Gemeenten wordt gevraagd input te leveren op actieplan energietransitie

Het partnerschap energietransitie van de EU Urban Agenda wil steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale overheden en Europese instellingen om de energietransitie te laten bewerkstelligen. Dit staat in het concept-actieplan wat het partnerschap op 31 januari 2019 heeft gepubliceerd. Gemeenten hebben tot en met 4 maart 2019 de tijd om feedback te geven op het concept.

Lees het volledige bericht

Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Gisteren heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid.

Lees het volledige bericht

Consultatieronde voor drie nieuwe partnerschappen Urban Agenda geopend

Drie partnerschappen binnen de Urban Agenda vragen om uw input. Ze hebben een conceptversie van hun actieplannen gepubliceerd en vragen het publiek en stakeholders nu om feedback. Het betreft de partnerschappen Digitale Transitie, Circulaire Economie en Stedelijke Mobiliteit.

Lees het volledige bericht

De voortgang van de Urban Agenda for the EU

Een jaar na de lancering van de Urban Agenda en de twaalf thematische partnerschappen zijn de resultaten goed te zien, aldus een rapport van de Europese Commissie. De partnerschappen, die steden, lidstaten, Europese instellingen en vertegenwoordigers uit de maatschappij bij elkaar brengen, zijn allemaal operationeel en drie van hen staan op het punt hun actieplan in te dienen (over de integratie van migratie, armoedebestrijding en huisvesting).

Lees het volledige bericht

Progressie Urban Agenda sinds Pact van Amsterdam

Iets meer dan een jaar geleden werd het Pact van Amsterdam gesloten, waarin afspraken omtrent de Urban Agenda for the EU (UAEU) zijn geformuleerd. Er zijn inmiddels meerdere publicaties geschreven over de impact van de Urban Agenda, waaronder een onderzoek van het European Urban Knowledge Network (EUKN) en een essay van Urban Futures Studio (UFS).

Lees het volledige bericht

Europese erkenning voor duurzame stedelijke ontwikkeling projecten uit Groningen, Heerlen en Schiedam

Groningen, Heerlen en Schiedam zijn drie van de 97 Europese steden die geselecteerd zijn voor het Good Practice City label. Een commissie samengesteld door URBACT, het EU leer- en uitwisselingsprogramma voor geïntegreerde, duurzame stedelijke ontwikkeling, heeft deze steden aangewezen. De Good Practice City labels zullen in oktober in Tallinn, Estland uitgereikt worden tijdens het URBACT City Festival.

Lees het volledige bericht

Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd

De laatste vier partnerschappen binnen de Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) hebben groen licht gekregen, in totaal zijn er nu twaalf partnerschappen. De twaalf partnerschappen die werden voorzien in het Pact van Amsterdam zijn daarmee nu compleet. De thema’s van de nieuwe partnerschappen zijn: aanbestedingen, energietransitie, duurzaam landgebruik en klimaatadaptie. In deze nieuwe partnerschappen zal eveneens getracht worden het samenwerken tussen steden te bevorderen en zo betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s te bereiken.

Lees het volledige bericht

X