EU-voorzitterschap

Elk half jaar (van januari tot en met juni en van juli tot en met december) bekleedt een van de EU-lidstaten het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (de Raad). De voornaamste taak tijdens het EU-voorzitterschap, is bemiddelen en het sluiten van compromissen tussen de 28 EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie. De voorzitter is daarnaast ook verantwoordelijk voor de agendasetting van de Raad. Zij leidt op allerlei niveaus de Raadsvergaderingen (behalve die van de Europese Raad en de Raad van Buitenlandse Zaken).

Nederlands EU-voorzitterschap

Van januari tot en met juni 2016 bekleedde Nederland voor de twaalfde keer het EU-voorzitterschap. Nederland nam als voorzitter een essentiële rol in bij de sturing van wetgevende en politieke besluitvormingsprocessen. Zij had de vrijheid om eigen prioriteiten te stellen, voornamelijk door het bepalen van de agenda van de Raad van de EU. Op de pagina Nederlands voorzitterschap leest u meer over wat Nederland tijdens het EU-voorzitterschap heeft gedaan.

Wat houdt het EU-voorzitterschap in?

Bekijk onderstaand filmpje om er achter te komen wat het voorzitterschap in houdt.

 

Verdrag van Lissabon

Sinds het Verdrag van Lissabon uit 2009, werkt elke voorzitter samen met twee andere landen die ervoor of erna voorzitter zijn. Dit wordt ook wel een trojka genoemd. Het doel hiervan is om doelstellingen op lange termijn te kunnen stellen, zodat er meer continuïteit is. De drie landen bepalen samen een gemeenschappelijke agenda en stemmen onderling de prioriteiten af. Nederland vormde tijdens het voorzitterschap een trojka met Slowakije en Malta.

Praktijkvragen en nieuws

Onder praktijkvragen en nieuws vindt u meer informatie over het EU-voorzitterschap.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws EU-voorzitterschap

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese Unie. De slogan van het Bulgaarse voorzitterschap luidt ‘United we stand strong’. Volgens Bulgarije hebben de afgelopen EU-toppen laten zien dat de Europese droom nog steeds leeft en dat een verenigd Europa het gezamenlijke doel is, ondanks de Brexit en andere uitdagingen.

Lees het volledige bericht

Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap

Op 1 juli 2017 heeft Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen van Malta. Hiermee krijgt Estland een halfjaar de leiding over de Raad, waarin alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn op ministerieel niveau. Uit de Estse prioriteiten komt duidelijk naar voren dat Estland op alle dossiers inzet op digitale vooruitgang.

Lees het volledige bericht

Prioriteiten voorzitterschap Malta: migratie en veiligheid

Op 1 januari 2017 heeft Malta het halfjaarlijks roterende EU-voorzitterschap overgenomen van Slowakije. Malta, de kleinste EU-lidstaat, krijgt hiermee voor het eerst de leiding over de Europese ministerraden. Op de ambitieuze prioriteitenlijst staan de onderwerpen migratie, asiel en veiligheid bovenaan.

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam aangenomen: betere kennis, regelgeving en financiering

Steden zullen meer worden betrokken bij en meer invloed krijgen op het Europese beleid. Dit is op 30 mei 2016 vastgesteld in het Pact van Amsterdam, dat werd gesloten op de informele ministeriële bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Het Pact gaat uitgebreid in op de samenwerking tussen onder andere steden en de Europese instellingen en de prioritaire thema’s van de Urban Agenda for the EU (UAEU).

Lees het volledige bericht

Pact van Amsterdam eerste stap in centraal stellen Europese burgers

Meer dan 70% van de Europeanen woont in steden en stedelijke regio’s. Dit zijn essentiële motoren van groei en innovatie. Door het Pact van Amsterdam, ondertekend op maandag 30 mei jl., krijgen deze steden en stedelijke regio’s meer invloed op EU beleid. De concrete implementatie van de EU Urban Agenda en de vervolgstappen staan centraal tijdens het Comité van de Regio’s forum dat parallel aan de ministersbijeenkomst in Amsterdam werd georganiseerd.

Lees het volledige bericht

Europa decentraal slaat de brug tussen Europa en decentrale overheden: Bridge!

Maandag 30 mei 2016, presenteerde Europa decentraal tijdens de informele ministeriële bijeenkomst, waar de Urban Agenda for the EU (UAEA) zoals verwoord in het Pact van Amsterdam, wordt vastgesteld, het rapport Bridge! In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK de afgelopen maanden Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het rapport Bridge!

Lees het volledige bericht

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

Klimaatconferentie: Hoe om te gaan met klimaatverandering?

In november 2015 is het klimaatakkoord gesloten in Parijs: de klimaatconferentie Adaption Futures 2016 is het vervolg hierop. De conferentie vond plaats van 10 t/m 13 mei 2016. Nederland in haar rol als EU-voorzitter, zat deze mondiale conferentie samen met de Europese Commissie voor. Eén van de belangrijkste thema’s tijdens deze dagen was de aanpassing aan een veranderend klimaat.

Lees het volledige bericht

Brede Europese steun in laatste fase richting ondertekening Pact van Amsterdam

Eind deze maand wordt naar verwachting het Pact van Amsterdam ondertekend tijdens de informele Raadsvergadering in Amsterdam. Op 12 mei jl. werden de laatste stappen gezet tijdens een bijeenkomst van Europese directeuren generaal stedelijk ontwikkeling. Hierin werd veel waardering uitgesproken voor de Nederlandse inzet voor de EU stedelijke agenda. Lidstaten feliciteerden voorzitter Nederland met het behaalde resultaat.

Lees het volledige bericht

Europese hoofdsteden spreken goedkeuring uit voor Europese Agenda Stad

De burgemeesters van hoofdsteden van de EU-lidstaten kwamen op 21 april 2016 bijeen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam voor de 5e editie van de Hoofdstedenconferentie. Tijdens deze conferentie bespraken zij de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (EU). De conferentie resulteerde in een Declaratie waarin het concrete standpunt van de Europese hoofdsteden met betrekking tot de Europese Agenda Stad is opgesteld.

Lees het volledige bericht

Concrete stappen voor de implementatie van de Europese Agenda Stad

Het Europese Comité van de Regio’s heeft een advies aangenomen om concrete stappen te ondernemen voor het implementeren van de Europese Agenda Stad. Voor een succesvolle implementatie is het essentieel dat de EU-instellingen en de lidstaten, steden en regio’s meer betrekken bij EU wetgeving en beleid. Daarvoor is het nodig dat het proces van de Europese Agenda Stad een bindend karakter krijgt.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen EU-voorzitterschap

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

Bekijk het antwoord

Wat is het verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad?

Op 1 januari 2016 is het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begonnen. Het is in ieder geval duidelijk dat er door Nederland tijdens dit voorzitterschap een focus zal liggen op de zogenoemde Europese Agenda Stad. Onlangs kreeg ik hierover een vraag van een gemeentelijke collega: Is er een verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad, en zo ja wat is dit verschil dan?

Bekijk het antwoord

X