Instellingen en organisaties

Zowel op Europees, nationaal als decentraal niveau zijn verschillende instellingen en organisaties bezig met het maken en uitvoeren van Europees recht. Hoe zij dat doen en wat de prioriteiten daarbij zijn, wordt op de pagina’s onder Instellingen en organisaties omschreven.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Instellingen en organisaties

WRR-rapport: ‘EU moet meer ruimte bieden voor variatie in Europees integratieproces’

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft op 4 september een rapport uitgebracht, waarin meer autonomie en variatie voor lidstaten van de Europese Unie wordt betoogd op het gebied van beleidsinhoud, besluitvorming en lidmaatschap binnen de Europese Unie (EU). Volgens de WRR zouden de belangen van de lidstaten hierdoor beter gediend kunnen worden en zou de cohesie van de EU worden versterkt. Lees het volledige bericht

Europese Fietsstrategie in de versnelling

Komende jaren moet er meer geïnvesteerd worden in fietsbeleid om de mobiliteit en leefbaarheid in Europese steden te verbeteren. Dit staat in de Europese Fietsstrategie, gepresenteerd aan de Europese Commissie door dertig burgemeesters uit verschillende landen. Violeta Bulc, de Eurocommissaris voor Vervoer, mocht tijdens de Velo-city 2017 in Nijmegen het plan in ontvangst nemen.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s: nieuw rapport over voortgang EGTS

Het overkoepelende samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), wordt alsmaar gevarieerder in locatie, betrokken actoren en behandelde onderwerpen. Dit blijkt uit het nieuwe jaarlijkse rapport van het Comité van de Regio’s over de EGTS. Verder valt in het rapport te lezen dat het Comité zich zorgen maakt om het Schengengebied dat onder druk staat door de vluchtelingencrisis.

Lees het volledige bericht

Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

Regio’s moeten structureler worden betrokken bij beleid op nationaal en EU-niveau

Regio’s hebben te weinig inspraak op zowel nationaal als Europees beleid. Dit zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies over de verhouding tussen regio en de EU, dat zij op 11 maart 2016 publiceerde. Dit terwijl het belang van regio’s groeit. Het advies bevat elf aanbevelingen om de positie van regio’s in de Europese beleidsvorming te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Instellingen en organisaties

Hoe werken de expertgroepen van de Europese Commissie en welke bestaan er?

Ik hoorde dat een collega binnen mijn provincie lid is van een zogenaamde ‘expertgroep’ van de Europese Commissie. Wat zijn expertgroepen precies en wie worden daarin afgevaardigd? Zou ik zelf bijvoorbeeld ook lid kunnen worden van een expertgroep? Bestaat er ook een overzicht van de verschillende bestaande expertgroepen?

Bekijk het antwoord

Geeft het werkprogramma 2014 van de Commissie meer duidelijkheid over de nieuwe structuurfondsen?

Ja, het werkprogramma 2014 biedt nadere informatie over de structuurfondsen. Het Werkprogramma 2013 noemde al een aantal niet wetgevende initiatieven op het gebied van (structuur)fondsen. Deze waren nog niet allemaal dermate concreet dat ze duidelijkheid brachten over de concrete invulling van de fondsen in de nieuwe periode.

Bekijk het antwoord

X