Europese Raad

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de EU en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten, maar stelt geen wetgeving vast (art. 15 VEU). De Europese Raad vertegenwoordigt het hoogste niveau van politieke samenwerking tussen de EU-lidstaten.

 

Taken en bevoegdheden Europese Raad

De taken van de Europese Raad zijn:

  • de algemene beleidsoriëntaties en -prioriteiten vastleggen;
  • het behandelen van ingewikkelde of gevoelige kwesties.

De Europese Raad heeft veel invloed op de politieke agenda van de EU, maar heeft geen wetgevende bevoegdheid.

Samenstelling

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid neemt deel aan de werkzaamheden. De Europese Raad komt minimaal twee keer per half jaar in formele zitting bijeen in Brussel om belangrijke Europese politieke vraagstukken te bespreken. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘Europese top’. Indien noodzakelijk kan de Europese Raad door de vaste voorzitter voor extra vergaderingen bijeen worden geroepen.

In de marge van sommige bijeenkomsten van de Europese Raad vindt ook de Eurotop plaats. De Eurotop is een bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone-lidstaten, de voorzitter van de Eurotop en de voorzitter van de Europese Commissie (art. 12 Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie).

In de context van de Brexit-onderhandelingen wordt de term ‘EU27’ gebruikt om het collectief van EU-lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, aan te duiden. De Europese Raad in EU27-samenstelling wordt doorgaans aangeduid als ‘Europese Raad (art. 50)’.

Let op

De Europese Raad is niet hetzelfde als de Raad van de Europese Unie (een andere instelling van de EU) of de Raad van Europa (een internationale organisatie).

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Europese Raad

X