Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele Europese organisatie, die zich richt op de bevordering van eenheid, democratie, de rechtstaat en mensenrechten in Europa. Inmiddels bestaat de Raad van Europa uit 47 lidstaten. Het meest bekende verdrag dat de lidstaten van de Raad van Europa hebben gesloten, is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM). De Raad van Europa is niet hetzelfde als de Europese Raad of de Raad van de EU.

Decentrale overheden

De Raad van Europa ondersteunt de democratie in Europa. Hiervoor is de inschakeling van lokale en regionale overheden onmisbaar is. De Raad moedigt de decentralisatie- en regionaliseringsprocessen, maar ook grensoverschrijdende samenwerking tussen steden en regio’s aan.

Opbouw organisatie Raad van Europa

De Raad van Europa bestaat uit een aantal instellingen en organen:

Het Congres

Het Congres is een van de instellingen van de Raad van Europa. Het Congres heeft de rol om de lokale en regionale democratie te bevorderen, het lokale en regionale bestuur te verbeteren en te versterken, voornamelijk in Midden- en Oost-Europa. Bijzondere aandacht ligt op de toepassing van de beginselen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie. Het Congres bestaat uit vertegenwoordigers van lokaal en regionaal bestuur uit de landen die aangesloten zijn bij de Raad van Europa.

Nederlandse delegatie Congres

Voor Nederland bestaat de delegatie in het Congres uit zeven provinciale en gemeentelijke bestuurders (en zeven plaatsvervangers).

Gemeentelijke Nederlandse delegatie

 • Amy Koopmanschap, burgemeester Diemen (voorzitter);
 • Jon Hermans-Vloedbeld, burgemeester Almelo;
 • Jos Wienen, burgemeester Katwijk;
 • Luzette Wagenaar, burgemeester Waterland.

Plaatsvervangende leden

 • Jetty Eugster, burgemeester Schijndel;
 • Peter Rehwinkel, burgemeester Groningen;
 • Jan van Zanen, burgemeester Amstelveen.

Provinciale Nederlandse delegatie

 • Leen Verbeek, Commissaris der Koning provincie Flevoland (vice-voorzitter);
 • Johan van den Hout, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant;
 • Annemieke Traag, Gedeputeerde provincie Gelderland.

Plaatsvervangende leden

 • Bert Gijsberts, Gedeputeerde provincie Flevoland;
 • Josan Meijers, Gedeputeerde provincie Gelderland;
 • Rogier van der Sande, Gedeputeerde provincie Groningen;
 • Jannewietske, Gedeputeerde provincie Friesland.

Secretariaat van de delegatie

 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Raad van Europa

Hulp voor decentrale overheden bij aanpak radicalisering

Interculturele en interreligieuze dialoog op lokaal niveau moet aangemoedigd worden. Dat stelt het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa. Om regionale overheden hierbij te helpen, kondigde zij de presentatie aan van een toolkit met handvatten voor de aanpak van radicalisering.

Lees het volledige bericht

X