Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Samenwerkingsverbanden

Er zijn verschillende Nederlandse en Europese samenwerkingsverbanden, die de belang vertegenwoordigen van bepaalde (decentrale) overheden of instanties. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze samenwerkingsverbanden.

Huis van de Nederlandse Provincies

Het Huis van de Nederlandse provincies is de vertegenwoordiging van de provincies en het IPO bij de Europese instellingen in Brussel. Deze organisatie heeft tot doel een samenwerking tussen provincies in Nederland en de EU instellingen te bevorderen.

G-4 EU-kantoor

De vertegenwoordiging van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G-4) bij de Europese instellingen in Brussel.

Bureau Brussel

De Unie van Waterschappen (UvW) en Vewin hebben een gezamenlijke vertegenwoordiging in Brussel. Het Bureau in Brussel is de vooruitgeschoven post van Vewin en de UvW om de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en de waterschappen bij EU-instellingen te vertegenwoordigen.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

De Council of European Municipalities and Regions (CEMR), in het Nederlands Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (REGR), is de grootste Europese organisatie voor de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese Unie. Namens Nederland zijn IPO en VNG lid van CEMR. Michael Häupl, burgemeester van Wenen, is de voorzitter van CEMR. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG, is een van de vice-voorzitters.

Een overzicht van het bestuur van CEMR vindt u hier.

Eureau

Eureau is de Europese belangenbehartiger op watergebied, waarbij ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen zijn aangesloten.

United Cities and Local Governments (UCLG)

UCLG is een organisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van steden en lokale overheden uit de hele wereld. Het is de grootste organisatie van lokale overheden ter wereld met leden uit meer dan 100 landen. Leden zijn zowel individuele steden als nationale verenigingen van lokale overheden. CEMR vormt de Europese sectie van UCLG.

Eurocities

Eurocities is een samenwerkingsverband van grote Europese steden met een belangrijke regionale en internationale functie. De belangrijkste taak is de belangenbehartiging namens de leden bij de EU en de uitwisseling van kennis en ervaring. Zes Nederlandse steden zijn hierbij aangesloten:

  • Amsterdam;
  • Rotterdam;
  • Den Haag;
  • Utrecht;
  • Eindhoven;
  • Parkstad Limburg (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken).

BrabantStad (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg), Leeuwarden en Netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne) nemen deel aan één of meerdere fora van Eurocities. Bij alle activiteiten kunnen de Nederlandse steden die bij Eurocities zijn aangesloten participeren. In het kader van partnerschap en participatie concentreert het netwerk zich op het versterken van de relaties met Europese instituties en de voorzittende lidstaten van de EU.

Eurocities-award

De Eurocities awards worden jaarlijks door Eurocities toegekend aan stedelijke projecten die bijdragen aan de kwaliteit van het leven in de stad. In 2010 won bijvoorbeeld naast Amsterdam (Vrijstaat-project) en Eindhoven (project Brainport) ook Barcelona een Eurocities award voor het project ‘do it in Barcelona’.

Vereniging van Regio’s in Europa (VRE)

De VRE, in het Engels Assembly of European Regions (AER) is een politieke organisatie van regio’s in Europa en behartigt hun belangen op Europees en internationaal niveau. Doelstellingen van de VRE zijn de bevordering van democratie en interregionale samenwerking.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Samenwerkingsverbanden

Europese Fietsstrategie in de versnelling

Komende jaren moet er meer geïnvesteerd worden in fietsbeleid om de mobiliteit en leefbaarheid in Europese steden te verbeteren. Dit staat in de Europese Fietsstrategie, gepresenteerd aan de Europese Commissie door dertig burgemeesters uit verschillende landen. Violeta Bulc, de Eurocommissaris voor Vervoer, mocht tijdens de Velo-city 2017 in Nijmegen het plan in ontvangst nemen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe president koepelorganisatie Europese regio’s en steden

De Europese Raad van gemeenten en regio’s (CEMR) heeft op 12 december 2016 een nieuwe president benoemd. Stefano Bonaccini, president van de Italiaanse regio Emilia-Romagna, is verkozen. Vanuit het CEMR vertegenwoordigt hij 130.000 steden en regio’s, georganiseerd in 60 nationale verenigingen uit 42 Europese landen. President Bonaccini heeft een mandaat voor drie jaar. De Nederlandse decentrale overheden en VNG en IPO worden tevens door CEMR vertegenwoordigd.

Lees het volledige bericht

Jorritsma benoemd tot voorzitter CEMR

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma is gekozen tot president van de Council of European Municipalities and Regions (CEMR). De CEMR, in het Nederlands genoemd de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s, is de grootste Europese organisatie voor de belangenbehartiging van lokale en regionale overheden bij de Europese Unie. Namens Nederland zijn IPO en VNG lid van CEMR.

Lees het volledige bericht

X