Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. Dit is een trans-Atlantische handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. TTIP moet handel tussen de VS en de EU eenvoudiger en goedkoper maken. Dit door onder andere de toegang tot elkaars markten te verbeteren. Europa decentraal bracht onlangs een FAQ over TTIP uit, met daarin veelgestelde vragen over het onderwerp.

Wat is TTIP?

De handel in goederen en diensten tussen de EU en de VS kan als de grootste handelsrelatie ter wereld gezien worden. Er zijn momenteel echter nog veel handelsbarrières, waardoor de handel nog beperkt wordt. Hierdoor lopen zowel lidstaten van de EU als de VS inkomsten mis. Onderstaande video legt globaal het TTIP verdrag uit.

Inhoud verdrag

Het verdrag gaat drie gebieden beslaan. Deel een zal over het verbeteren van de markttoegang gaan, deel twee over de samenwerking op regelgevingsgebied en deel drie over de voorschriften. U kunt hier meer over lezen op de pagina inhoud verdrag.

Wie onderhandelt over TTIP?

De Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over TTIP namens Nederland en de overige landen van de Europese Unie. In juni 2013 is door de regeringen van deze EU landen het mandaat voor de onderhandelingen over TTIP aan de Europese Commissie overgedragen. U kunt meer lezen over onderhandelingen en de stand van zaken op de pagina onderhandelingen.

Toegankelijkheid onderhandelingsdocumenten

Sinds de nieuwe Europese Commissaris Cecilia Malmström de portefeuille Handel heeft overgenomen is er veel gedaan om de onderhandelingen van TTIP transparanter te maken. De geconsolideerde teksten van hoofdstukken waarvoor zowel de EU als de VS een tekstvoorstel hebben gedaan zijn in te zien voor ambtenaren van lidstaten en voor leden van het comité voor internationale handel (INTA) in het Europees Parlement.

De Amerikaanse onderhandelingsteksten zijn alleen toegankelijk voor de Europese Commissie. Ambtenaren van lidstaten hebben geen toegang tot deze teksten. De terughoudendheid van de Amerikanen is door het Nederlandse kabinet benoemd als een zorgpunt in de beantwoording van de Kamervragen op 18 september 2015. Alle Europese onderhandelingsvoorstellen zijn ook online te vinden op de website van de Europese Commissie, in zoverre de publicatie van deze documenten de Europese onderhandelingspositie niet belemmeren.

 

Nederlandse standpunten

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Nieuws

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Sustainability Impact Assessment over TTIP

In opdracht van de Europese Commissie werd een Sustainability Impact Assessment (SIA) gedaan over het Transantlantic Trade & Investment Partnership tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De Commissie heeft zich uitgesproken over deze analyse en geeft een aantal conclusies. Er zal bijvoorbeeld extra moeite moeten worden gedaan om de klimaatdoelstellingen gesteld in het Parijsakkoord te behalen. De onderhandelingen over TTIP begonnen in 2013, maar sinds de aanstelling van de nieuwe Amerikaanse president staan deze onderhandelingen stil.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement geeft groen licht voor handelsverdrag CETA

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU goedgekeurd, met 408 stemmen vóór en 254 tegen. Het handelsverdrag zorgt ervoor dat het straks gemakkelijker is om te opereren op de Canadese markt en vice-versa. Het Parlement was de laatste Europese instantie die het verdrag moest goedkeuren. Dankzij de goedkeuring kan het verdrag deels geïmplementeerd worden in april 2017. Een deel moet ook nog geratificeerd worden door de lidstaten.

Lees het volledige bericht

Tussenstand TTIP: onderhandelingen EU en VS gaan door

De balans betreffende TTIP is opgemaakt. Dit is op 17 januari door de Europese handelscommissaris Cecilia Malmström en de Amerikaanse handelsgezant Michael Froman gedaan. In een gezamenlijk verslag staat de voortgang die gemaakt is in onderhandelingen van het verdrag sinds de start in juli 2013. Alhoewel er weinig nieuwe inzichten in de voortgang worden vermeld, toont het rapport dat de onderhandelingen tussen de EU en de VS doorgaan.

Lees het volledige bericht

Witte rook voor CETA

België was het laatste land dat goedkeuring moest geven aan het verdrag tussen Canada en de Europese Unie. Uiteindelijk is op 27 oktober 2016  een akkoord over het handelsverdrag CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) bereikt. Er is veel commotie om CETA vanwege het nieuwe arbitragemechanisme wat in het verdrag is opgenomen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP voltooid

Van 3 tot 7 oktober 2016 vond de vijftiende onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in New York. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Lees het volledige bericht

Handelsakkoord EU-VS op losse schroeven

Het beoogde handelsakkoord tussen de EU en de VS staat op losse schroeven. Politici uit verschillende  Europese lidstaten hebben zich kritisch  uitgelaten over het verdrag. Tijdens de eerstvolgende Europese Raad van Ministers zullen de lidstaten hun standpunt op de verdere voortgang bespreken. Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt verlenging van mandaat voor onderhandelingen TTIP

De Europese Commissie wil dat het mandaat voor de TTIP-onderhandelingen verlengd wordt. Dit schrijft Minister Lilianne Ploumen in een brief naar de Tweede Kamer. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, wil tijdens de vergadering van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 vragen om herbevestiging van het huidige mandaat. Het bestaande mandaat zal niet veranderen en er zal ook geen nieuw mandaat worden opgesteld.

Lees het volledige bericht

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Tijdens de afgelopen onderhandelingsronde zijn door beide partijen onder andere voorstellen gedaan voor de investeringsbescherming onder het verdrag.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Publicaties

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Wet- en regelgeving

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
X