Belang TTIP voor decentrale overheden

De handels- en investeringsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Europa zal betrekking hebben op veel verschillende gebieden en zal daarom ook gevolgen hebben voor decentrale overheden. Op de pagina ‘inhoud handels- en investeringsverdrag vindt u meer informatie over de inhoud van het handels- en investeringsverdrag.

Gevolgen TTIP voor decentrale overheden

Als het handels- en investeringsverdrag daadwerkelijk tot stand komt, kunnen decentrale overheden hiervan ook gevolgen ondervinden. Decentrale overheden zijn immers ook actief op de handelsmarkt of komen daarmee in aanraking. Ze krijgen daarom ook te maken met markttoegangs- en belemmeringskwesties en kunnen daarnaast, meer dan nu het geval zal zijn, te maken krijgen met Amerikaanse bedrijven die zich inschrijven voor overheidsopdrachten in Nederland. De kans is namelijk groot dat TTIP het makkelijker zal maken voor Amerikaanse ondernemingen om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Onderwerpen

Het TTIP raakt een scala aan onderwerpen waar decentrale overheden binnen de Europese interne markt mee te maken hebben, denk bijvoorbeeld aan de staatssteunregels (steun ter promotie van bepaalde investeringen), aanbestedingsregels (overheidsopdrachten en bijvoorbeeld de vraag naar het verschaffen van toegang van zogenaamde derdelanden op de Europese overheidsopdrachtenmarkt) vrij verkeersregels (relatie met import en exportvraagstukken), mededingingsrecht (wegnemen belemmeringen) en milieuvragen (standaarden voor producten).

Onduidelijk

Maar wat de concrete gevolgen voor decentrale overheden zijn, is vooralsnog onduidelijk. Pas wanneer de onderhandelingen zijn afgerond en er een definitieve tekst ligt die ondertekend wordt, wordt inzichtelijk wat de gevolgen voor decentrale overheden zijn.

Andere handels- en investeringsverdragen

Europa is ook met veel andere landen vrijhandelsakkoorden overeengekomen. Dus het onderhandelen en afsluiten van dergelijke akkoorden met andere landen met als doel de onderlinge handel te bevorderen, zijn niet nieuw. Onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden worden gevoerd door de Europese Commissie. Maar Nederland is altijd actief bij deze onderhandelingen betrokken. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken is gebleken dat dergelijke verdragen voordeel opleveren voor Nederland. Zie voor meer informatie ook de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

CETA

Een voorbeeld van een verdrag waarover de Europese Commissie recent heeft onderhandeld is het EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Op 26 september 2014 zijn de onderhandelingen omtrent CETA formeel afgerond en zijn de onderhandelingsteksten openbaar gemaakt. De tekst van CETA is nog niet bindend onder internationaal recht. Dit is pas het geval als het ratificatie proces is afgerond. Zie voor meer informatie over de inhoud van CETA ook de kamerbrief van 17 november 2014 van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Belang TTIP voor decentrale overheden

Commissie registreert burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ toch

Het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ is toch geregistreerd. In 2014 werd aan de Europese Commissie een verzoek gedaan om goedkeuring te verlenen aan de registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’. De Commissie weigerde het burgerinitiatief echter. In mei 2017 verklaarde het Hof van Justitie dat de weigering van het burgerinitiatief door de Europese Commissie nietig. De Commissie heeft besloten om niet in beroep te gaan.

Lees het volledige bericht

Sustainability Impact Assessment over TTIP

In opdracht van de Europese Commissie werd een Sustainability Impact Assessment (SIA) gedaan over het Transantlantic Trade & Investment Partnership tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De Commissie heeft zich uitgesproken over deze analyse en geeft een aantal conclusies. Er zal bijvoorbeeld extra moeite moeten worden gedaan om de klimaatdoelstellingen gesteld in het Parijsakkoord te behalen. De onderhandelingen over TTIP begonnen in 2013, maar sinds de aanstelling van de nieuwe Amerikaanse president staan deze onderhandelingen stil.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement geeft groen licht voor handelsverdrag CETA

Het Europees Parlement heeft de handelsovereenkomst tussen Canada en de EU goedgekeurd, met 408 stemmen vóór en 254 tegen. Het handelsverdrag zorgt ervoor dat het straks gemakkelijker is om te opereren op de Canadese markt en vice-versa. Het Parlement was de laatste Europese instantie die het verdrag moest goedkeuren. Dankzij de goedkeuring kan het verdrag deels geïmplementeerd worden in april 2017. Een deel moet ook nog geratificeerd worden door de lidstaten.

Lees het volledige bericht

Tussenstand TTIP: onderhandelingen EU en VS gaan door

De balans betreffende TTIP is opgemaakt. Dit is op 17 januari door de Europese handelscommissaris Cecilia Malmström en de Amerikaanse handelsgezant Michael Froman gedaan. In een gezamenlijk verslag staat de voortgang die gemaakt is in onderhandelingen van het verdrag sinds de start in juli 2013. Alhoewel er weinig nieuwe inzichten in de voortgang worden vermeld, toont het rapport dat de onderhandelingen tussen de EU en de VS doorgaan.

Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP voltooid

Van 3 tot 7 oktober 2016 vond de vijftiende onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in New York. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt verlenging van mandaat voor onderhandelingen TTIP

De Europese Commissie wil dat het mandaat voor de TTIP-onderhandelingen verlengd wordt. Dit schrijft Minister Lilianne Ploumen in een brief naar de Tweede Kamer. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, wil tijdens de vergadering van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 vragen om herbevestiging van het huidige mandaat. Het bestaande mandaat zal niet veranderen en er zal ook geen nieuw mandaat worden opgesteld.

Lees het volledige bericht

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Tijdens de afgelopen onderhandelingsronde zijn door beide partijen onder andere voorstellen gedaan voor de investeringsbescherming onder het verdrag.
Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP

Van 22 tot 26 februari vindt de 12e onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Sinds 2013 wordt er door de entiteiten gesproken om de handel tussen beiden goedkoper en gemakkelijker te maken.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Belang TTIP voor decentrale overheden

Publicaties Belang TTIP voor decentrale overheden

Wet- en regelgeving Belang TTIP voor decentrale overheden

X