Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Doel TTIP

Het doel van TTIP is om  te voorzien in betere markttoegang voor bedrijven en moet belemmeringen die deze handel verstoren wegnemen. Met de totstandkoming van TTIP moet de onderlinge handel tussen de EU en de VS vergemakkelijken. De EU en de VS willen met TTIP het volgende bereiken:

1. Toegang Amerikaanse en EU markt verbeteren

Door import tarieven af te schaffen of te verminderen, kan de prijs van een prijs van een Europees product op de Amerikaanse markt verminderd worden.

2. Onnodige belemmeringen wegnemen

Door onnodige niet-tarifaire belemmeringen weg te nemen, zoals hoge kwaliteitseisen of administratieve voorschriften, kunnen Amerikaanse bedrijven zich bijvoorbeeld gemakkelijker op de Europese markt vestigen.

3. Regels en standaarden producten op elkaar afstemmen

Door verschillen in regels en standaarden voor producten weg te nemen of te erkennen en de samenwerking tussen de EU en de VS te verbeteren, kunnen producten gemakkelijker geïmporteerd en geëxporteerd worden. Echter, met TTIP trachten de EU en de VS echter niet om de consumenten-, gezondheid- of milieunormen te verminderen.

4. Economische integratie verbeteren

Doordat de EU en de VS de grootste economieën ter wereld zijn, willen zij met dit verdrag wereldwijde standaarden stellen en zo de economische integratie verbeteren.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Doel TTIP

Europese Commissie vraagt verlenging van mandaat voor onderhandelingen TTIP

De Europese Commissie wil dat het mandaat voor de TTIP-onderhandelingen verlengd wordt. Dit schrijft Minister Lilianne Ploumen in een brief naar de Tweede Kamer. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, wil tijdens de vergadering van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 vragen om herbevestiging van het huidige mandaat. Het bestaande mandaat zal niet veranderen en er zal ook geen nieuw mandaat worden opgesteld.

Lees het volledige bericht

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP

Van 22 tot 26 februari vindt de 12e onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Sinds 2013 wordt er door de entiteiten gesproken om de handel tussen beiden goedkoper en gemakkelijker te maken.
Lees het volledige bericht

X