Inhoud TTIP

TTIP moet voorzien in betere markttoegang voor bedrijven en het wegnemen van belemmeringen die de handel verstoren. Om de doelstellingen te bereiken, wordt er sinds 2013 onderhandeld over een breed scala van onderwerpen en rechtsgebieden. Uit informatie van de Europese Commissie blijkt dat TTIP onderverdeeld wordt in drie delen die in totaal 24 hoofdstukken bevatten. De indeling zou er als volgt uit gaan zien (onder de links naar de verschillende delen vindt u per hoofdstuk documenten en tekstvoorstellen van de Commissie):

Deel 1: Verbeteren van de markttoegang

Market access. Ondernemingen betere toegang tot elkaars markten verschaffen. Dit deel van TTIP heeft een vergelijkbare toepassing als in andere EU-handelsovereenkomsten.

1.1 Handel in goederen en douanerechten (Trade in goods and customs duties)
1.2 Diensten (Services)
1.3 Overheidsopdrachten (Public procurement)
1.4 Oorsprongsregels (Rules of Origin)

Deel 2: Samenwerking op regelgevingsgebied

Regulatory Cooperation. Regelgevende instanties in de EU en de VS stimuleren meer samen te werken.

Horizontale hoofdstukken:
2.1 Samenwerking op regelgevingsgebied (Regulatory Coherence)
2.2 Technische handelsbelemmeringen (Technical barriers to trade (TBT))
2.3 Voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten (Food Safety and Animal and Plant Health (SPS))

Specifieke industrieën:
2.4 Chemische stoffen (Chemicals)
2.5 Cosmetica (Cosmetics)
2.6 Technische producten (Engineering)
2.7 informatie- en communicatietechnologie (Information and communication technology (ICT))
2.8 Medische hulpmiddelen (Medical devices)
2.9 Pesticiden
2.10 Farmaceutische producten (Pharmaceutical)
2.11 Textiel (Textiles)
2.12 Voertuigen (Vehicles)

Deel 3: Voorschriften

RulesIn dit deel worden nieuwe voorschriften vastgesteld op de onderdelen die hieronder staan genoemd.

3.1 Duurzame ontwikkeling (Sustainable development)
3.2 Energie en grondstoffen (Energy and Raw materials (ERM))
3.3 Douane en handelsbevordering (Customs and trade facilitation)
3.4 Kleine en middelgrote ondernemingen (Small and medium-sized enterprises (SMEs))
3.5 Investeringsbescherming, beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (Investment protection (ISDS))
3.6 Beslechting van geschillen tussen staten (Government-Government dispute settlement (GGDS))
3.7 Mededingingsbeleid (Competition)
3.8 Intellectueel eigendom en geografische aanduidingen (Intellectual property (IP) and Geographical indications (GIs))

Onderwerpen onderhandelingen

Meer informatie over de onderwerpen waarover wordt onderhandeld en concept-onderhandelingsteksten vindt u op de website van de Europese Commissie. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over TTIP.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nederlandse standpunten Inhoud TTIP

Nieuws Inhoud TTIP

De decentrale relevantie van de Staat van de Unie en Commissie-intenties

In aanvulling op de jaarlijkse Staat van de Unie toespraak publiceert de Europese Commissie elk jaar in september de Letter of Intent. Hierin staat een overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar, 2018, denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Wij zetten in dit artikel de voorstellen met decentrale relevantie voor u op een rijtje.

Lees het volledige bericht

Onderzoek naar de effecten van handelsovereenkomsten op de landbouwsector

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van toekomstige handelsovereenkomsten op de landbouwsector in de Europese Unie. Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen voor Europese landbouwproducten op de wereldmarkt, maar er worden ook de mogelijke nadelen van de handelsovereenkomsten gevonden. De Commissie vindt het belangrijk om de gevolgen van handelsovereenkomsten te analyseren, omdat bijna 30% van de uitvoer van de EU afhankelijk is van de landbouwsector.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt verlenging van mandaat voor onderhandelingen TTIP

De Europese Commissie wil dat het mandaat voor de TTIP-onderhandelingen verlengd wordt. Dit schrijft Minister Lilianne Ploumen in een brief naar de Tweede Kamer. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie, wil tijdens de vergadering van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016 vragen om herbevestiging van het huidige mandaat. Het bestaande mandaat zal niet veranderen en er zal ook geen nieuw mandaat worden opgesteld.

Lees het volledige bericht

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen

Van 22 tot 26 februari 2016 vond de twaalfde onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Tijdens de afgelopen onderhandelingsronde zijn door beide partijen onder andere voorstellen gedaan voor de investeringsbescherming onder het verdrag.
Lees het volledige bericht

Nieuwe onderhandelingsronde TTIP

Van 22 tot 26 februari vindt de 12e onderhandelingsronde voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. De TTIP onderhandelingen moeten leiden tot een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Sinds 2013 wordt er door de entiteiten gesproken om de handel tussen beiden goedkoper en gemakkelijker te maken.
Lees het volledige bericht

Procedures Inhoud TTIP

Inhoud TTIP

Onderzoek: The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Prof. Dr. C. Tietje, Prof. Dr. F. Baetens en Ecorys in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Legal Implications of the EU-US Trade and Investment Partnership (TTIP), onderzoek denktank Europees Parlement

Statement of Concern about Planned Provisions on Investment Protection and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), University of Kent

Publieksbrochure van de Europese Commissie ‘De Inhoud van het TTIP’, Europese Commissie

Wet- en regelgeving Inhoud TTIP

X