Publieke diensten

Publieke diensten zijn ook onderdeel van de onderhandelingen in TTIP. De Europese Commissie streeft diverse doelen na in de onderhandelingen over diensten in TTIP, waaronder:

  • belemmeringen aanpakken waar Europese ondernemingen in bepaalde sectoren mee te maken krijgen;
  • de mobiliteit van mensen in de dienstensector te vergroten;
  • overeenstemming bereiken over strenge normen die makkelijker maken om een vergunning of formele goedkeuring te krijgen voor het aanbieden van diensten;
  • overeenstemming bereiken over regels voor sectoren die van groot belang zijn voor de Europese economie (zoals telecommunicatie, e‑commerce, financiële diensten, post- en koeriersdiensten en zeevervoer); en
  • de strengst mogelijke garanties van de VS verkrijgen dat Europese ondernemingen in de toekomst minstens dezelfde toegang tot de Amerikaanse markt krijgen als nu en bescherming van gevoelige sectoren (zoals tv, radio en film, volksgezondheid en onderwijs, sociale diensten en waterdistributie).

Vallen publieke diensten onder TTIP?

De vraag is of bepaalde publieke diensten ook onder TTIP komen te vallen. De Europese Commissie heeft aangegeven dat (lokale) overheden het recht behouden om te beslissen over de invulling van publieke diensten. Uit de voorlichtingsbrochure van de Europese Commissie blijkt dat de EU geen verbintenissen aan gaat op het gebied van openbaar gefinancierde gezondheidszorg, onderwijs of sociale diensten. Hetzelfde geldt voor het verzamelen, zuiveren en distribueren van water. Lidstaten kunnen op dit gebied nu en in de toekomst alle maatregelen nemen die ze willen. Hierbij is het wel noodzakelijk dat de lidstaten richting Brussel aangeven hoe de situatie in hun lidstaat is.

In een kamerbrief van 18 januari 2016 van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeert de minister De Kamer over waarborgen voor publieke diensten in handelsakkoorden in het algemeen, en in TTIP in het bijzonder.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Publieke diensten

SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Publicaties Publieke diensten

X