Europees recht en beleid

Laatste update: 18 juli 2023

Contact:


In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kenniscentrum Europa Decentraal gevraagd een inventarisatie te maken van vraagstukken waar lokale en regionale overheden in de praktijk tegenaan lopen bij het uitvoeren van Europees recht. Deze inventarisatie is vervat in het rapport Bridge!

Bridge! geeft een overzicht weer van trends en ontwikkelingen van vragen die decentrale overheden aan Europa decentraal stelden in de periode 2003-2015. Naast een kwantitatieve analyse bevat Bridge! negen concrete voorbeelden van vraagstukken waar provincies, gemeenten en waterschappen in de praktijk mee te maken krijgen bij het uitvoeren van Europese wet- en regelgeving.

Het volledige rapport kunt u hier onder downloaden.

Download het rapport (PDF)

Een Engelstalige versie van het rapport is hier te raadplegen.