Actieteam Economie en Arbeid

Vanaf oktober 2015 is er een tijdelijk Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) gestart. Dit Actieteam is ingesteld om inspanningen op het gebied van grensoverschrijdende economie en arbeid te versnellen en een impuls te geven aan werken en ondernemen over de grens. Actieteam GEA heeft een looptijd van één jaar (oktober 2015-oktober 2016).

Aanleiding

Ondanks dat er veel gebeurt om grensoverschrijdende economie en arbeid te stimuleren in Nederland en zijn buurlanden, valt er nog veel te winnen. Zo vraagt een aantal verschillen tussen de grensregio’s om extra inzet, denk hierbij aan diploma-erkenning, beroepskwalificaties, administratieve lasten, etc. Ook de relatief hoge werkloosheid in bepaalde grensstreken in Nederland in vergelijking met het aanliggende buurland, is aanleiding voor een extra impuls om de arbeidsmarkten in  grensregio’s beter op elkaar aan te laten sluiten.

Samenstelling

Het Actieteam is een samenwerking tussen de ministeries van BZK, EZ, SZW en OCW, grensprovincies, Euregio’s, grensgemeenten, het MKB en de VNG. Het Actieteam staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, Matthijs Huizing.

Doel Actieteam

Actieteam GEA moet zorgen voor een significante impuls voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid. Dit doet het team door de informatievoorziening voor werknemers en ondernemers te stroomlijnen, en lopende initiatieven mogelijk te maken en te versnellen. Het actieteam bouwt voort op bestaande vormen en lopende initiatieven in de grensregio’s, de regionale grensinformatiepunten, de Euregio’s en het secretariaat-generaal van de Benelux.

Werkwijze

Het Actieteam heeft de belangrijkste opgaven voor de grensregio’s en de huidige inzet hierbij in kaart gebracht. De volgende onderwerpen werden als prioritair aangemerkt:

  • informatievoorziening voor werkzoekenden en bedrijven die aan de andere kant van de grens aan de slag willen gaan;
  • grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling;
  • erkenning van Nederlandse diploma’s in onze buurlanden;
  • buurtaalonderwijs en cultuur;
  • bereikbaarheid van Duitse en Belgische grensstreek;
  • knelpunten voor ondernemen over de grens.

Als rode draad door alle prioritaire onderwerpen loopt het bewustzijn over de mogelijkheden die werken over de grens biedt en de beeldvorming over werken over de grens.

Oplossingen Actieteam

Ook komt het Actieteam met een overzicht van de aangepakte belemmeringen, de in gang gezette oplossingen en aanbevelingen over nog op te pakken oplossingen en de daarvoor verantwoordelijke partijen. Een deel van de oplossingen zal moeten worden bereikt in nauwe samenwerking met onze buurlanden.

Contact

Mocht u meer informatie over het Actieteam willen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Actieteam via postbus.gros@minbzk.nl. Volg het Actieteam op Twitter: @Matthijshuizing.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Nieuws Actieteam Economie en Arbeid

Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland is voor het jaar 2017 voorzitter van de Benelux en heeft verscheidende grensoverschrijdende problemen op haar agenda staan. Prioriteiten zijn het bevorderen van de duurzame economische groei en veiligheid en justitie over de grens. De prioriteiten komen overeen met die van de Europese Unie in bijvoorbeeld het beleid omtrent duurzame economische groei.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert resultaten van consultatie GROS

In september 2015 lanceerde de Europese Commissie een herziening voor Europees grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Eén van de doelen was het identificeren van obstakels voor mensen die in grensregio’s wonen en werken. Hiervoor schreef de Commissie een publieke consultatie uit waarvan de resultaten op vrijdag 8 april jl. werden gepresenteerd.

Lees het volledige bericht

X