Euregio’s

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die in de EU liggen. In die regio’s worden projecten uitgevoerd met EU-subsidies. Deze moeten bijdragen aan de ontwikkeling en integratie van desbetreffende regio’s.

Juridisch kader: overeenkomst Madrid

In 1980 is door de Raad van Europa de Kaderovereenkomst Madrid gesloten. Deze biedt regionale en lokale overheden een juridisch kader, waarbinnen op publiekrechtelijke basis kan worden samengewerkt bij GROS. Landen kunnen op basis van deze kaderovereenkomst zowel bilaterale als multilaterale overeenkomsten over grensoverschrijdende samenwerking sluiten.

Zeven regio’s

Nederland kent in totaal zeven Euregio’s in de Duitse en Belgische grensgebieden. De Nederlands-Belgische samenwerkingsverbanden zijn vooral gericht op samenwerking op regionaal niveau, terwijl de Duits-Nederlandse Euregio’s vooral bestaan uit gemeentelijke samenwerking.

Duits-Nederlandse Euregio’s

1. EUREGIO

De EUREGIO is het oudste Nederlands-Duitse samenwerkingsverband en bedekt de regio’s Enschede en Gronau. Sinds 1958 werken diverse Nederlandse en Duitse gemeenten in dit gebied op informele en formele basis samen. Binnen het samenwerkingsverband bestaan werkgroepen die zich bezighouden met onder andere milieu en landbouw, gezondheidszorg, openbare veiligheid, ruimtelijke ordening en onderwijs.

2. Euregio Eems Dollard Regio

De Eems Dollard Regio is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het grensgebied van Noordoost Nederland en werd in 1977 opgericht. Leden van de regio zijn onder meer gemeenten, steden en Kamers van Koophandel. Sinds de oprichting wijst de EDR aan beide zijden van de grens op de gemeenschappelijke belangen, onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bevordering van de regionale economie en cultuur.

3. Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal heeft als doelstelling ‘het bevorderen van de maatschappelijke integratie in het Nederlands-Duitse grensgebied rond de Rijn, Waal en Maas door het organiseren van grensoverschrijdende samenwerking’. De Euregio Rijn-Waal bestaat uit de Achterhoek, West-Veluwe, de regio Arnhem-Nijmegen, Zuid-West Gelderland en Noordoost Brabant (Nederland) en de Duitse regio´s Kreis Kleve, Kreis Wesel en Stadt Duisburg.

Er zijn projecten gerealiseerd op het gebied van onder andere de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de economie. Voorbeelden zijn een woonzorghuis voor senioren op de grens van Nederland en Duitsland, het realiseren van een sterkere positie voor toeristische producten op de markt en een hoogwaardige glasvezelkabelverbinding tussen Enschede en Munster via het Nederlands-Duitse Internet Exchange.

4. Euregio Rijn-Maas-Noord

De Euregio Rijn-Maas-Noord werd in 1978 opgericht en is sinds 2004 een publiekrechtelijke organisatie. Het heeft als doelstelling ‘het bevorderen van de maatschappelijke integratie in het Nederlands-Duitse grensgebied rond de Rijn, Waal en Maas door het organiseren van grensoverschrijdende samenwerking’.

Deze Euregio bestaat uit Noord- en Midden-Limburg en uit de Duitse deelstaten Mönchengladback, Krefeld, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss en de zuidelijke Kreis Kleve. De Euregio voert projecten uit op terreinen als:

  • economie;
  • burgerinformatie;
  • schoolcontacten;
  • recreatie;
  • gezondheidszorg.

Nederlands-Belgische Euregio’s

1. Scheldemond

De Euregio Scheldemond bedekt de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en is ontstaan door de geografische ligging van Zeeuws-Vlaanderen. Ook economische belangen en historisch-culturele verwantschap speelden hierbij een rol. Binnen deze Euregio wordt samengewerkt op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur.

2. Benelux Middengebied

De Euregio Benelux Middengebied wordt gevormd door de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg.

Euregio Nederland, België en Duitsland

De enige Euregio waarin Nederland, België én Duitsland samenwerken is de Euregio Maas-Rijn. Deze Euregio is een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en werkt samen op onder andere het gebied van economie, toerisme, milieu, jeugd, gezondheidszorg en veiligheid. De Euregio bestaat uit het zuidelijke deel van de Nederlandse provincie Limburg, de regio Aken, de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België. De prioriteiten zijn:

  • het versterken van de economische structuur;
  • het bevorderen van kennis en innovatie;
  • meer en betere banen, milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen, mobiliteit en kwaliteit van leven.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Euregio’s

Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland is voor het jaar 2017 voorzitter van de Benelux en heeft verscheidende grensoverschrijdende problemen op haar agenda staan. Prioriteiten zijn het bevorderen van de duurzame economische groei en veiligheid en justitie over de grens. De prioriteiten komen overeen met die van de Europese Unie in bijvoorbeeld het beleid omtrent duurzame economische groei.

Lees het volledige bericht

Grensprovincies openen eigen vertegenwoordiging in Noordrijn-Westfalen

De Nederlandse grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg beschikken vanaf 1 mei 2016 over hun eigen vertegenwoordigers in Noordrijn-Westfalen. Zo wordt de samenwerking met de Duitse deelstaat verder versterkt. Bij het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf zullen de vertegenwoordigers samen met het Rijk de Nederlandse belangen behartigen.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert resultaten van consultatie GROS

In september 2015 lanceerde de Europese Commissie een herziening voor Europees grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Eén van de doelen was het identificeren van obstakels voor mensen die in grensregio’s wonen en werken. Hiervoor schreef de Commissie een publieke consultatie uit waarvan de resultaten op vrijdag 8 april jl. werden gepresenteerd.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland krijgt financiële injectie

De Europese Commissie heeft 10 december 2015 het Interregprogramma van de Euregio Maas-Rijn goedgekeurd. Dit programma moet de grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s van Nederland, België en Duitsland stimuleren. Het programma kan tot 140 miljoen euro financieren, waarvan 98 miljoen euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) komt.
Lees het volledige bericht

X