Breedbandprojecten

Decentrale overheden zijn veel bezig met breedbandprojecten. Daarom is het beleid en de wet- en regelgeving met betrekking tot dit onderwerp belangrijk voor hen.

Wat is breedband?

Breedband is de verzamelnaam voor ICT-netwerken met een zeer grote capaciteit. Hierover kunnen grote hoeveelheden data met hoge snelheid worden getransporteerd op basis van een continue verbinding. Daarmee stelt breedband gebruikers in staat om tegelijkertijd via verscheidene platforms van meerdere diensten gebruik te maken.

Breedband volgens Europese Commissie

De Commissie stelt de volgende definitie van breedband vast in het e-Europe actieplan: ‘Er bestaat geen alom aanvaarde definitie van breedband, maar de voornaamste kenmerken zijn een hoge snelheid en een permanent actieve verbinding. Momenteel wordt breedbandtoegang meestal gerealiseerd via het koperen telefoonnet met behulp van ADSL-technologie of via kabeltelevisienetwerken met behulp van kabelmodems. Breedbandtoegang kan ook worden aangeboden via nieuwe vormen van infrastructuur, vooral glasvezel, vaste draadloze toegang (FWA), mobiele systemen van de derde generatie, in licentievrije frequentiebanden werkende R-LAN’s en satellietcommunicatiesystemen.’

In zowel de EU2020 strategie als in de Digitale Agenda streeft de EU ernaar om de toegang tot snel internet in de EU te kunnen garanderen. Sinds 17 oktober 2013 heeft elke Europeaan in de EU beschikking over basisbreedband. Dit kan dankzij het feit dat satellietbreedband, internetverbinding via satelliet, vanaf nu in alle 28 lidstaten beschikbaar is.

breedbandprojecten en Europese regelgeving

Veel decentrale overheden zijn bezig met (de ontwikkeling van) breedbandprojecten. Hierbij is het van belang dat steun die decentrale overheden verlenen aan deze projecten voldoen aan de regels voor mededinging, staatssteun en aanbesteden. In de handreiking Goed op weg met breedband wordt voor gemeenten, provincies en woningcorporaties verduidelijkt wat voor hen aandachtspunten zijn bij breedbandprojecten. Vanuit Europees perspectief staan hierin mogelijkheden en wet- en regelgeving waaraan investeringen in deze projecten moeten voldoen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Breedbandprojecten

Breedbandprojecten

In het Actieplan i2010 wordt nadruk gelegd op het stimuleren van snel en betrouwbaar breedband in de EU. Daarom is het actieplan van belang voor decentrale overheden die plannen hebben voor of bezig zijn met glasvezelprojecten.

Mededeling

Uit de Mededeling ‘Overbrugging van de breedbandkloof’ bleek dat bepaalde afgelegen gebieden niet voldoende kunnen profiteren van breedband. Deze digitale kloof dient overbrugt te worden. In Nederland is vanwege de hoge breedbanddekking geen sprake van een dergelijke digitale kloof.

Implementatie in Nederland

In de Breedbandnota is de Nederlandse aanpak van het Europese breedbandbeleid weergegeven. De nota richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van breedbanddiensten. Zo wordt er gewezen op de belangrijke rol van gemeenten en provincies bij de realisering van het breedbandbeleid.

Nieuws Breedbandprojecten

Europese Rekenkamer publiceert briefing over breedband-audit

Het Europees breedbandbeleid wordt aan een audit onderworpen. Dit stelde de Europese Rekenkamer op 14 september in een brief. In de breedband-audit zullen de Europese plannen voor de ontwikkeling van breedbandverbinding tot 2020 onderzocht worden. De brief geeft achtergrondinformatie over het doel en de vorm van de audit. De resultaten van de breedband-audit worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Lees het volledige bericht

Consultatie koepelregeling staatssteun voor aanleg breedband in witte en grijze gebieden

Decentrale overheden kunnen tot 15 september 2017 reageren op een juridisch kader om publieke financiering voor de aanleg van snel internet in witte en grijze gebieden conform de staatssteunregels te verlenen. Dit kader is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) opgesteld. Als deze koepelregeling uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Europese Commissie en steun van een gemeente of provincie past eronder, is een individuele, formele aanmeldprocedure niet meer nodig.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Lees het volledige bericht

Overal in Europa basisbreedband

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes toonde zich op donderdag 17 oktober verheugd over het feit dat vanaf nu elke Europeaan in de EU kan beschikken over basisbreedband. Dit kan dankzij het feit dat satellietbreedband, internetverbinding via satelliet, vanaf nu in alle 28 lidstaten beschikbaar is. Elke Europeaan kan een satellietabonnement nemen, ook de drie miljoen mensen die tot nu toe geen toegang tot vaste of mobiele breedbandnetwerken hadden.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren staatssteun voor breedband

De Europese Commissie publiceerde op 26 januari 2013 vernieuwde richtsnoeren staatssteun voor breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn van toepassing op alle aangemelde steunmaatregelen waarover de Commissie zich vanaf 27 januari 2013 moet uitspreken, zelf als de maatregel vóór die datum is aangemeld. De richtsnoeren zijn relevant voor decentrale overheden die zich bezig houden met breedbandprojecten en de Digitale Agenda.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Breedbandprojecten

Wat is de verhouding tussen CEF en het Europese breedbandfonds?

Wij willen in onze provincie een breedbandinitiatief steunen. Op grond van onze provinciale regeling met betrekking tot de aanleg van breedband kunnen leningen worden aangevraagd. Nu wordt ons gevraagd of dergelijke leningen kunnen worden aangevuld vanuit de Europese Unie. Zijn er Europese structuur- en investeringsfondsen beschikbaar voor de aanleg van breedband? En hoe verhouden deze fondsen zich met het Europese breedbandfonds?

Bekijk het antwoord

Hoe kunnen we de aanleg van breedband subsidiëren?

Ook onze burgers en bedrijven gevestigd in het buitengebied van de provincie, willen wij voorzien van (super) snel internet. We willen de aanleg van glasvezelinternet stimuleren door het geven van een subsidie. Tijdens het lezen van het rapport Bridge! van Europa decentraal kwam ik een soortgelijke casus tegen: Access2Fiber. Hieruit maak ik op dat bij het subsidiëren van aanleg glasvezel in buitengebieden mogelijk staatssteun of aanbestedingsvragen spelen. Onder welke voorwaarden is het mogelijk de aanleg van breedband te subsidiëren en wat voor lessen kunnen wij trekken uit Access2Fiber?

Bekijk het antwoord

Publicaties Breedbandprojecten