Data

Decentrale overheden zijn in het bezit van een grote hoeveelheid data. Bijvoorbeeld met betrekking tot geografische gegevens, persoonsgegevens, verkeersgegevens, informatie over water- en luchtkwaliteit, etc. Data is een belangrijke troef voor de economie. Decentrale overheden kunnen het gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en bedrijven te optimaliseren. Daarnaast kan de data die (decentrale) overheden verzamelen interessant zijn voor ondernemers.

Definitie

Data kan gedefinieerd worden als ‘herinterpreteerbare weergave van informatie op een geformaliseerde manier die geschikt is voor communicatie, interpretatie of verwerking’. Ook (decentrale) overheden produceren en genereren veel data. Het analyseren en combineren van deze datasets kan nuttig zijn voor zowel (decentrale) overheden als ondernemers. De EU heeft verschillende beleidsregels en wetgeving gecreëerd om het verzamelen van data en het delen van data gemakkelijker te maken.

Big Data

Big data refereert naar de grote hoeveelheid data die geproduceerd wordt door een groot aantal verschillende bronnen en grote datasets. Er wordt voorspeld dat deze big data de basis gaat worden van de Europese economie, aangezien verschillende datasets gecombineerd geanalyseerd kunnen worden. Big data in de publieke sector bijvoorbeeld, kan volgens onderzoekers vele kansen bieden, en is volgens oud-Eurocommissaris Neelie Kroes ‘het nieuwe goud’. De Europese Commissie streeft dan ook naar meer gebruik van big data. Dit kan de economie ten goede komen, en vergeleken met de VS loopt de EU achter met het zijn van een ‘data-economie’. In 2014 stelde de Commissie dan ook een big data strategie op.

Open Data

Open data verwijst naar het idee dat bepaalde overheidsdata vrij beschikbaar voor gebruik en hergebruik zou moeten zijn. Deze overheidsdata moet echter wel uit publieke middelen bekostigd zijn. Er wordt gesproken van open data wanneer:

  • het openbaar is;
  • er geen auteursrecht of andere rechten van derden op rusten;
  • het is bekostigd is uit publieke middelen, die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de taak;
  • het bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’
  • het bij voorkeur ‘computer-leesbaar’ is.

De EU stimuleert (decentrale) overheden om informatie als open data te publiceren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van Open Data Portals. Op de pagina hergebruik overheidsinformatie leest u hier meer over.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Data

Nederlandse digitale overheid koploper binnen de EU

Nederland behoort tot de top drie meest gedigitaliseerde overheden binnen de Europese Unie. Op de eerste en tweede plaats staan respectievelijk Estland en Finland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Europese Commissie presenteerde over de voortgang van de digitalisering in Europa.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie verheugd met akkoord Raad open data

In een persbericht van 10 april heeft de Europese Commissie laten weten verheugd te zijn met het in de Raad bereikte akkoord met betrekking tot open data. Op grond van deze regelgeving kan overheidsinformatie gratis of tegen een kleine vergoeding door bedrijven en burgers van de EU gebruikt worden. Het Europees Parlement moet het voorstel nog goedkeuren. Decentrale overheden moeten bij inwerkingtreding overheidsinformatie toegankelijk maken voor EU-burgers.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Data

Privacy: Wat is de verhouding tussen maatregel informatiebeveiliging en mogelijkheid monitoren internetverkeer medewerker?

Als gemeente verwerken wij grote hoeveelheden data, waaronder persoonsgegevens. Met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wil de gemeente zorgen voor een betere bescherming van deze gegevens. De gemeente is van plan om onder meer een nieuwe firewall te installeren. Dit zal resulteren in de betere bescherming van de persoonsgegevens die wij, als gemeente, verwerken. Echter, zal het installeren van de firewall ook mogelijkheid bieden tot het inzien van het internetverkeer van onze medewerkers. Biedt de Europese wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens hiervoor een oplossing?

Bekijk het antwoord

X