Digitale Agenda

De Digitale Interne Markt Strategie is de opvolger van de Digitale Agenda. De Europese Commissie stelde een Digitale Agenda voor Europa vast voor de periode 2011 tot 2015. Deze omschrijft hoe ICT een essentiële rol moet gaan spelen om een uniforme digitale markt binnen de EU te creëren.

Doelstellingen Digitale Agenda

De Digitale Agenda benoemt zeven doelstellingen om deze uniforme markt te realiseren:

  1. verwezenlijking van een digitale interne markt (binnen de EU);
  2. open en inter-operabele ICT-producten en -diensten;
  3. meer aandacht voor internetbeveiliging (zorgt voor vergroting vertrouwen gebruikers);
  4. snellere internettoegang;
  5. verhoging van investeringen in onderzoek en ontwikkeling;
  6. verbetering van algemene digitale vaardigheden van burgers (zorgt voor verbetering toegankelijkheid internet);
  7. ICT toepassen in voordeel van de maatschappij (zorgt bijvoorbeeld voor verlaging energieverbruik en aanpak vergrijzing).

Deze doelstellingen hebben geleid tot een aantal initiatieven van de Commissie.

Implementatie in Nederland

De Digitale Agenda is omgezet in een Nederlandse Digitale Agenda. De ambities die hierin worden gesteld zijn uitgewerkt in de Digitale Implementatie Agenda.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Digitale Agenda

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Lees het volledige bericht

State of the Union: Juncker maakt de balans op

Gratis Wi-Fi in meer dan zesduizend gemeentes, dit was een van de vernieuwingen die gepresenteerd werd in de jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Op 14 september presenteerde de voorzitter van de Europese Commissie Juncker de beleidsplannen voor het nieuwe parlementaire jaar. Juncker benadrukte dat, na de teleurstellingen van afgelopen jaar, het komende jaar cruciaal wordt voor de integratie van de Europese Unie.

Lees het volledige bericht

Digitale interne markt een jaar na lancering: wat is de stand van zaken?

Op het lijstje van tien prioriteiten van de Juncker commissie staat de Digital Single Market (DSM) op nummer twee. Volgens de Commissie is het hoog tijd om de Europese interne markt klaar te stomen voor het digitale tijdperk. Bestaande online barrières voor burgers en bedrijven moeten verdwijnen. Een jaar na de lancering maken we de balans op; hoe staat het met de ambitieuze plannen van Eurocommissarissen Ansip en Oettinger?  Lees het volledige bericht

Actief en gezond ouder worden: steden en regio’s bekroond

32 Europese steden en regio’s zijn op maandag 1 juli bekroond voor nieuwe manieren om ouderen te helpen. De winnaars hebben innovatieve technologische, sociale of organisatorische oplossingen gevonden om de efficiency van de gezondheids- en sociale zorgstelsels te verbeteren. In Nederland werden projecten in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Twente en Nijmegen bekroond.
Lees het volledige bericht

Een enquête over de Digitale Agenda voor Europa

In het kader van Europa 2020 heeft het Comité van de Regio’s een strategiebeoordeling opgesteld ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie die naar verwachting in 2014 plaats zal vinden. Onderdeel van deze evaluatie zijn de antwoorden op een enquête over het Flagship ‘Een digitale agenda voor Europa’, die tevens worden besproken op een conferentie in Brussel op 2 juli 2013.
Lees het volledige bericht

Conferentie ‘Digitale Agenda voor Europa’

Het Comité van de Regio’s organiseert op 2 juli de conferentie ‘Europe 2020: Digitale Agenda voor Europa’, een van de zeven vlaggenschip initiatieven van de Europa 2020 strategie. Vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, bedrijfsorganisaties, experts van de Europese instellingen, netwerken en associaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Digitale Agenda

Publicaties Digitale Agenda